Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / chown

chown

by milobit last modified Sep 06, 2007 03:22 PM

Funkcija:

chown (change owner) menja prava vlasnika datoteka

Sintaksa:

chown [-Rcfv] [-recursive] [-changes] [-silent] [-quiet] [-verbose] [valsnik][:.][grupa] datoteka ...

Opis:

Pri formiranju nove datoteke ili direktorijuma je normalno da onaj koji kreira samu datoteku ili direktorijum postane i njen vlasnik. Sa chown komandom je omogćeno sistem administratoru (root) da menja vlasništvo i grupnu pripadnost svake datoteke ili direktorijuma na sistemu. vlasnik i grupa mogu da se prikazu u formi imena ili broja. Ime i broj moraju da se poklapaju sam imenom i brojem koji su upisani u /etc/passwd i u /etc/group.

Opije:

-c
(changes) biće prikazane (samo) one datoteke čiji se vlasnik stvarno menja
-f
(force) sve greške u toku izvršavanja komande neći biti prikazane
-v
(verbose) sve akcije će biti prikazane
-R
(recursive) vlasništvo nad datotekama u podrirektorijumima će isto biti promenjeno

Pogledaj:

chgrp i chmod

Autor:

David MacKenzie

Document Actions

Filed under: