Anmelden


Passwort vergessen?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
Sie sind hier: Startseite / Komande / ls

ls

erstellt von milobit zuletzt verändert: 06.09.2007 15:22

Funkcija:

ls (list) prikazuje sadržaj direktorijuma

Sintaksa:

ls [-abcdgiklmnpqrstuxABCFLNQRSUX1] [-w Stubci] [-T Stubci] [-I Šema] [-all] [-escape] [-directory] [-inode] [-kilobytes] [-numeric-uid-gid] [-hide-control-chars] [-reverse] [-width=Stubci] [-tabsize=Stubci] [-size] [-almost-all] [-ignore-backups] [-classify] [-file-type] [-ignore=Šema] [-dereference] [-literal] [-quote-name] [-recursive] [-sort={none, time, size, extension}] [-format={long, verbose, commas, across, vertical, single-column}] [-time={atime, access, use, ctime, status}] [Putanja ...]

Opis:

ls pokazuje sadržaj direktorijuma.

Standardni izlazni format komande ls zavisi od tipa izlazne datoteke. Na jednoj vrsti terminala je moguć izlaz u više stubaca standardnog formata. U svim ostalim slučajevima će izlaz biti prikazam u jednom stubcu.

Ponašanje ls komande ne može se više menjati u ll dir vdir itd. Umesto toga su te komande dostupne kao posebne binarne komande u standardnom formatu.

Opcije:

-a
prikazuje sve datoteke u direktorijumu kao i one čije ime počinje sa `.'
-b
pokazuje znakove (karaktere) u imenu datoteke kao ,,Backslash Sequenz`` u alfabetskim ili oktalnim veličinama, koje su uobičajne u programskom jeziku C
-c
sortira datoteke prema vremenu poslednje promene
-d
prikazuje poddirektorijume kao normalne datoteke, umesto njhovog sadrža
-i
prikazuje broj Inode-a za svaku datoteku
-k
veličina datoteke će biti prikazana u kilobajtima, iako je opcija POSIXLY_CORRECT uključena
-l
osim imene biće pokazan tip, prava, broj čvrtih linkova (Hardlinks), korisnik, grupa, veličina kao i vremenski pečat
-m
ispisuje ime datoteka u redu, odovojene zarezom
-n
ispisuje ime i grupu korisnika sa njegovim ID brojem umesto imena
-q
ipisuje znak pitanja umesto znakova koji ne mogu da se odštampaju u imenu datoteke
-r
prikazuje direktorijum u obrnutom redosledu
-s
prikazuje veličinu datoteke u kilobajtima; kada je POSIXLY_CORRECT opcija uključena, veličina datoteka biće prikazna u blokovima do 512 Bytes
-t
sortira po vremenu umesto po imenu
-u
sortira na osnovu poslednjeg vremenskog pristupa datoteci umesto da sortira na osnovu poslednjeg promenjene (zajendo sa opcijom -t)
-x
sortira u horizontalnom pravcu
-A
prikazuje sve datoteke osim `.' i `..'
-B
ignorise Backups datoteke i direktoriume (one sa natavkom `~')
-C
ispisuje listu u vetikalno sortiranom stubcu
-F
Dodaje različite simbole na ime datoteke:
*
stoji iza datoteka koje mogu da se izvršavaju
/
stoji iza direktorijuma
@
markira simbolične linkove
|
markira FiFo-e
=
markira socket-e

sve ostalo su regularne datoteke
-L
prikazuje sadržaj direktorijuma koji je simbolički linkovan umesto da pokaže samo imena linkova
-N
ispisuje ime datoteke bez kvote
-Q
ispisuje ime datoteke sa kvotom
-R
rekuzivno prikazuje sadržaj svih poddirektorijuma
-S
sortira po veličini
-U
bez sortiranja
-X
sortira prema ekstenzijama
-1
jedan stubac
-w Stubci
širina monitora u Stubcima
-T Stubci
sirina tabulatora u Stubcima
-I Šema
ignoriše datoteke sa Šemom u imenu

Autori:

Richard Stallman i David MacKenzie

Artikelaktionen

abgelegt unter: