Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / members / DraxNS / Poreska uprava najavila kontrolu nelegalnog softvera po firmama!

Poreska uprava najavila kontrolu nelegalnog softvera po firmama!

by Dragan Lukić last modified Dec 06, 2007 11:02 PM
Saopstenje za medije je kratko i konkretno.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
03.12.2007.год.
Б е о г р а д


СВИМ МЕДИЈИМА

САОПШТЕЊЕ

Обавештавамо пореске обвезнике да ће инспектори теренске контроле и инспектори Пореске полиције Пореске управе од 05.12.2007. године отпочети контролу провере повреде права интелектуалне својине на рачунарске програме (софтвере), ради утврђивања да ли су инсталирани софтвери код пореских обвезника набављени од легалних произвођача или дистрибутера рачунарских софтвера или не. Поменута контрола се врши на основу овлашћења из Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине који је ступио на снагу 10. јуна 2006. године. Циљ ове контроле је заштита интелектуалне својине легалних (регистрованих) произвођача софтвера и спречавање пореске утаје у овој области, с обзиром да се куповином  софтвера од нелегалних произвођача или дистрибутера избегава плаћање пореза.

Уједно подсећамо пореске обвезнике да неовлашћено коришћење рачунарских програма (софтвера), представља привредни преступ за који је прописана новчана казна од 100.000 до 3.000.000 динара – за правно лице, односно од 10.000 до 200.000 динара – за одговорно лице у правном лицу. Пореска управа ће у свим случајевима када утврди неовлашћено коришћење рачунарских програма (софтвера) подносити пријаву за привредни преступ надлежном јавном тужилаштву. У судском поступку, уколико се утврди да су предмети били употребљени за извршење привредног преступа, исти ће се  одузети  и уништити.

Одељење за комуникацијуpreuzeto sa sajta Poreske Uprave Republike Srbije

Document Actions