Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / members / gbranko / tmp / Virtuelna učionica pravila

Virtuelna učionica pravila

by gbranko last modified Feb 07, 2012 11:19 PM
Osnovni set pravila za predavače

Predlog! (u izradi)


Osnovni set pravila kojih se potrebno pridržavati prilikom organizovanja
virtuelnog časa u LUGoNS virtuelnoj učionici.

  • Naziv/Tema predavanja kratka i jasna
  • Unapred pripremljen materijal (OBAVEZNO: gostujuci predavaci)
  • Proceniti približno potrebno vreme za predavanje i pitanja (1čas <=45min + 10~15min pitanja)
  • Unapred napisati obaveštenje o predavanju kako bi zainteresovani mogli da isplaniraju svoje vreme (poželjno bar 7 dana ranije) (PREDLOG: do mesec dana!)
  • Napisati event. (Member folder, add new... -> event)

 

Primer... 


Title: [Virtuelna učionica] <TEMA>

Description: primer. <Osnovi korišćenja komandne linije.>

Event location: irc://irc.freenode.net/lugons-classroom

Event Starts: (Datum, Vreme)

Event Ends: (Datum, Vreme)

Contact Name: <Ime Prezime (nick)>

Text:

Arhive: <link ka arhivama prethodnih predavanja>
Vreme održavanja: dan/mesec/godina vreme (neki koriste UTC i u info
komandu za konverziju na lokalno vreme (date -d "Wed Jan 18 15:30:00 UTC 2012")


Document Actions