Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / members / gbranko / Uputstva / Portage: specifični setovi promenljivih (/etc/porage/env)

Portage: specifični setovi promenljivih (/etc/porage/env)

by gbranko last modified Jan 19, 2013 10:47 PM
Korišćenje specifičnih promenljivih za pojedine pakete (CFLAGS, CXXFLAGS, FEATURES, ...) zanemarujući globalne postavljene u make.conf

Neki programi u specifičnim situacijama zahtevaju da budu kompajlirani sa dodatnim podesavanjima, npr. zbog optimizacije, ili debugovanja, ili npr. korišćenja specifičnog TMP direktorija tokom kompajliranja npr. za potrebe velikih paketa kao libreoffice (PORTAGE_TMPDIR) ...

Portage ima mogućnost da se za svaki paket definišu specifična podešavanja, ili da više paketa koristi isti set podešavanja.

Koriste se /etc/poorage/env gde se nalaze fajlovi sa specificnim setom promenjlivih  i /etc/portage/package.env gde se nalazi lista paketa <kategorija>/<paket> <skup_pravila_iz_env_direktorjuma>

Ukoliko ne postoji kreirajte /etc/portage/env

# mkdir -p /etc/portage/env

I kreiraćemo /etc/porage/env/debug.conf sa specifičnim C/CXXFLAGS

CFLAGS="${CFLAGS} -ggdb"
CXXFLAGS="${CXXLAGS} -ggdb"

I sada da bi koristili ova specifična podešavanja tokom kompajliranja nekog paketa postavimo u /etc/portage/package.env

net-irc/xchat-xsys debug.conf

U package.env nakon <kategorija>/<paket> moguće je postaviti više specifičnih pravila npr.

net-irc/xchat-xsys debug.conf noop.conf

 

Originalno uputstvo @wiki.gentoo.org

Document Actions