Home
Firewire audio na Linux-u se popravlja sa FFADO 2.1.0