Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / members / meka / Vesti / Mediji na koje staje 2000 DVD diskova

Mediji na koje staje 2000 DVD diskova

by Goran Mekić last modified Jun 02, 2009 11:30 AM
Nadamo se, uskoro podržan medijum

Diskovi, istih dimenzija kao DVD, koriste nanostrukture za dodavanje još dve dimenzije na postojeću trodimenzionalnu strukturu DVD diskova. „Uspeli smo da pokažemo kako se nanostrukturirani materijal može ugraditi u disk da bi se povećao njegov kapacitet, ali bez povećanja fizičke veličine medija”, izjavio je profesor Min Gu, jedan od istraživača koji je radio na projektu.

Dodatne dve dimenzije, napravljene korišćenjem nanostruktura, su spektralna ili dimenzija boje i dimenzija polarizacije. Da bi ostvarili sprektralnu dimenziju istraživači su umetnuli zlatne nanošipke na površinu diska. Oblik nanočestica omogućava istraživačima da snime informacije u opsegu talasnih dužina različitih boja na istoj lokaciji na disku. Prema rečima istraživača sa Svinburna, to označava veliko unapređenje u odnosu na klasične DVD diskove, na koje se podaci snimaju korišćenjem samo jedne talasne dužine svetlosti.

Dimenzija polarizacije dobijena je projektovanjem talasa svetlosti na disk pod različitim uglovima. Pošto se polarizacija može rotirati za 360 stepeni, moguće je snimiti podatke pod uglom polarizacije od nula stepeni, zatim 90 stepeni i tako redom.

Istraživači napominju da tek treba rešiti pitanje vremena potrebnog za snimanje podataka na ovakve diskove, ali se nadaju da će komercijalna verzija biti dostupna u narednih deset godina. Prema rečima predstavnika univerziteta Svinburn, ta obrazovna ustanova je već potpisala komercijalni ugovor sa južnokorejskom kompanijom Samsung Electronics.

Izvor: b92.net

Document Actions