Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / members / meka / Vesti / Univerzum uživo

Univerzum uživo

by Goran Mekić last modified Mar 14, 2007 09:33 AM
Informatika nije inspirisana samo egzaktnim naukama. Ne verujete? Evo dokaza.

True3D Shell je program inspirisan teorijama multi-univerzuma i balon-univerzuma koje kažu da je univerzum šireći kosmički balon koji stvara novi balon koji, opet, stvara novi, itd. Na prvi pogled nema veze sa informatikom, zar ne? Evo u čemu je trik. Kao što ime sugeriše, True3D Shell je virtuelni prostor koji predstavlja vaš računar. Radi uz pomoć web kamere koja otkriva pokrete vaše ruke i na taj način kretanje koje treba da generiše. Kretanje kroz različite uređaje, kao što je prikazano na demo snimku je kao prelazak iz jednog balona u drugi (ili balon-univerzuma). Odatle cela ideja.

Neke od stvari gde se True3D Shell može integrisati su:
  • Shell: omogućava pristup servisima kernela
  • Desktop okruženje: kao GUI za desktop
  • Avatar: možete pregledati osobu kao da je univerzum
  • Virtualna realnost: korisnik stupa u interakciju sa sistemom ili putem tastature i miša ili putem multimodalnih uređaja
  • MVC paradigma: je softverska arhitektura u kojoj su model podataka, korisnički interfejs i konstrolna logika razdvojeni u 3 celine
  • Multitreding: način na koji se program podeli na dva ili više delova koji simultano rade. Višestruki tredovi mogu biti paralelno pokrenuti na više računarskih sistema
  • Grid computing: pruža mogućnost boljeg izračunavanja korišćenjem više umreženih računara koji predstavljaju jedan virtuelni računar koji je u mogućnosti da raspodeli procese po svojim paralelnim infrastrukturama

Da li je naučna fantastika prestala biti fantastika?

Document Actions