Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / BSD / Free / DynDNS i PPP

DynDNS i PPP

by Goran Mekić last modified Jul 02, 2008 03:26 PM
Dinamički DNS i ez-ipupdate

Šta je potrebno?Konfiguracija

Prvo, potrebno je da otvorite nalog na nekom sajtu koji pruža uslugu dinamičkog DNS-a. Jedan takav sajt je DynDNS. Za ovaj sajt će i biti data konfiguracija, ali se jako lako menja ukoliko koristite drugi provajder ove usluge. Potrebno je da izmenite ez-ipupdate konfiguracioni fajl. Možete ga nazvati bilo kako pošto ćete ga prosleđivati kao parametar skripti za povezivanje na net. Moj fajl je /etc/ez-ipupdate/meka.conf:

#!/usr/sbin/ez-ipupdate -c

# Može se koristiti više provajdera dinamičkog DNS servisa, mi koristimo DynDNS
service-type=dyndns

# Podaci o nalogu, izmenite da odgovaraju Vašim
user=user:pass

# Host koji je registrovan putem sajta (dyndns.com)
host=meka.homeunix.org

# Interfejs koji se koristi za izlaz na Internet, promenite da odgovara Vašoj konfiguraciji
interface=tun0

# Pošto se skripta pokreće kad god se ppp nakači na Internet, nije potrebno da ez-ipupdate radi kao demon
foreground

Potrebno je, takođe, reći ppp-u da pokreće ez-ipupdate po kačenju na Internet. To se radi tako što izmenite /etc/ppp/ppp.linkup:

# Na koji profil se ovo odnosi
provajder:

# Komanda koja se pokreće. Sve što počinje sa ! je shell skripta,
# bg označava da će se pokrenuti u pozadini
 !bg /usr/local/bin/ez-ipupdate -c /etc/ez-ipupdate/meka.conf

U ovom primeru "provajder:" predstavlja profil koji koristite za kačenje na Internet i definisan je u /etc/ppp/ppp.conf. OBAVEZNO odvojte razmakom sve redove koji se odnose na ovaj profil (kao što je !bg linija).

Document Actions