Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Debian/Ubuntu / iSight setup na Intel based Macbook

iSight setup na Intel based Macbook

by Uglješa Erceg last modified Apr 26, 2008 02:22 PM
Kako podesiti iSight kameru na 64-bitnom Intel Macbook-u, Ubuntu Hardy Heron

Kao prvo potrebno je skinuti odgovarajući paket sa sledeće asdrese: http://launchpadlibrarian.net/12950675/isight-firmware-tools_1.2-0ubuntu0%7Eppa1_amd64.deb

Posle toga dvoklik na skinuti paket da bi se instalirao.

Ukoliko niste, dodajte prvo Mactel PPA u vaš /etc/apt/sources.list. Ovde se nalaze alati koji će pomoći da iSight proradi.

# Mactel PPA
deb http://ppa.launchpad.net/mactel-support/ubuntu hardy main
deb-src http://ppa.launchpad.net/mactel-support/ubuntu hardy main

  • Za one koji ne znaju kako da dodaju ove linije u sources.list, neka odu u shell i kucaju:

$ sudo nano /etc/apt/sources.list

i na kraj fajla prekopirajte ove redove odozgo. Zatvorite nano editor sa Ctrl+X, na pitanje odgovorite sa “y” i udarite ENTER.


  • Zatim otiđite u terminal i kucajte sledeće:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install isight-firmware-tools

- Sada iskoristimo stvar koju smo instalirali gore da se ekstrakuje iSight firware da bi bio propisno load-ovan:

$ sudo ift-extract -a /lib/firmware/AppleUSBVideoSupport

- Sada testirajte da li vam iSight radi kucajući:

$ sudo modprobe -r uvcvideo
$ sudo modprobe uvcvideo

- Posle ovoga ISKLJUČITE Macbook (ne reboot, nego SHUT DOWN) i ponovo upalite i trebalo bi da radi sasvim lepo.


* Potencijalni problemi:


- Ukoliko vam kamera ne radi sa Ekigom ili Cheese-om, onda trebate ručno da iskompajlirate uvciveo modul. To uradite na sledeći način (samo pratite komande iz shella ispod što su navedene):

$ sudo modprobe -r uvcvideo
$ sudo mv /lib/modules/$(uname -r)/ubuntu/media/usbvideo/uvcvideo.ko /lib/modules/$(uname -r)/ubuntu/media/usbvideo/uvcvideo.ko.orig
$ sudo apt-get install libusb-0.1-4 libusb-dev linux-headers-$(uname -r) subversion
$ svn co --revision 205 svn://svn.berlios.de/linux-uvc/linux-uvc/trunk uvcvideo-r205
$ cd uvcvideo-r205
$ make
$ sudo make install
$ sudo depmod -ae
$ sudo modprobe uvcvideo

- Posle ovoga ponovo ISKLJUČITE Macbook, pa ponovo uključite i sve bi trebalo da radi sasvim lepo.

Document Actions