Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Fedora / Fedora yum i rpm

Fedora yum i rpm

by gbranko last modified Dec 22, 2011 01:40 PM
Neke od "naprednih" i veoma korisnih funkcija kod održavanja paketa u Fedora distribuciji

Za osnovne stvari pogledati "Instalacija, deinstalacija i traženje paketa".

Grupe (instalacija predefinisanih grupa paketa, nešto slično meta paketima kod nekih distribucija)

Ukoliko ime grupe sadrži više reči, možete ih staviti pod ' ' ili " " navodnike, npr. 'Development Tools'

List

# yum group list

Info

# yum group info <grupa>

Install

# yum group install <grupa>

Update

# yum group update <grupa>

Remove

# yum group remove <grupa>

 

Update

 

Provera

# yum check-update 

Instalacija

# yum update

 

 

History (Pregled prethodno izvršenih transakcija, informacije o njima i povratak prethodnog stanja (undo))

 

Listanje istorije

# yum history list 

Prikaz informacije o transakciji N (N je broj transakcije)

# yum history info N

Povratak na prethodno stanje (undo opcija, radi obrnuto od onoga sto je u toj transakciji izvrseno, install>erase, erase>install, ...)

Undo (povratak promena koje su se desile tokom te transakcije)

# yum history undo N

Redo (ponavljanje transakcije)

# yum history redo N

Rollback (povratak na stanje N. transakcije, ova komanda će izvšiti Undo sve do date transakcije)

# yum history rollback N

 

yum-plugin-remove-with-leaves

Jedan od načina brisanja nepotrebnih zavisnosti je korišćenjem gore pomenute history-undo komande, ali postoji i elegantniji način korišćenjem ovog plugina

# yum --remove-leaves erase <paket>

 

Listanje i pretraga instaliranih paketa

# yum list installed 

Jedan od načina filtriranja liste korišćenjem ' | grep emacs ' (ovo će ispisati sve linije koje sadrže 'emacs' u sebi)

# yum list installed | grep emacs 

Listanje (rpm)

# rpm -qa
# rpm -qa | grep emacs 

Pretraga instaliranih paketa po imenu (rpm) (VAŽNO: ime_paketa mora da bude kompletno npr. emacs, ne em, ili ema*)

# rpm -q <ime_paketa> 

Listanje paketa koji nisu ni u jednom trenutno korišćenom repozitorijumu (paketi se mogu razlikovati po verziji!)

# yum list extras 

 

 

Ovaj fajl pripada? (rpm)

Primer komande gcc (mada se ovo odnosi na sve fajlove iz nekog paketa, izvrsne, dokumentaciju, slike, ...), potrebno je koristiti putanje

# rpm -qf /usr/bin/gcc

 

 

Tražite neku komandu ili fajl koji nisu instalirani?

# yum provides <kljucna_rec | deo_imena_fajla>

Npr.  gcc (nekada rezultat može biti duža lista paketa koji sardže falj istog imena ili dela imena) (znak * zamenjuje 0 ili više karaktera ispred /gcc u datom primeru)

# yum provides */gcc

 

Prikaz svih fajlova koji dolaze uz paket (rpm)

# rpm -ql <paket>

 

Prikaz informacija o paketu (rpm)

# rpm -qi <paket>

 

Prikaz ChangeLog-a za paket (rpm)

# rpm -q --change-log <paket>

 

Prikaz config fajlova za paket (rpm)

# rpm -qc <paket>

 

Prikaz svih repozitorijuma na sistemu

# yum repolist [all | enabled | disabled]

Rad sa ključevima (rpmkeys, rpm)

Importovanje

# rpmkeys --import <key_file>

Listanje importovanih ključeva

# rpm -qa gpg-pubkey-*

Informacije o ključu

# rpm -qi gpg-pubkey-xxxxxxxx

Brisanje ključa

# rpm -e gpg-pubkey-xxxxxxxx

 


Document Actions