Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Fedora / Instalacija, deinstalacija i traženje paketa

Instalacija, deinstalacija i traženje paketa

by Ivan Vitjuk last modified Aug 21, 2007 06:14 PM
Yum je program pomoću kojeg se manipuliše softverskim paketima na Fedori. Ovde su opisane njegove najosnovnije opcije.
Prilikom manipilacije paketima najčešće se susrećemo sa sledeća  tri zadatka:
  • pretraga
  • instalacija
  • uklanjanje

Yum komanda nam pruža jednostavan interfejs za sva tri. Kao primer za pretraživanje, instalaciju i uklanjanje programskog paketa u ovom tekstu ćemo koristiti emacs. Ukoliko želimo da pronađemo paket na osnovu opisa ili imena dovoljno je pokrenuti

# yum search emacs
Ova komanda će izlistati sve paketa koji u svom opisu ili imenu sadrže reč emacs. Kada pronađemo željeni paket dovoljno je ukucati sledeće da bi smo ga instalirali:
# yum install emacs
Yum će automatski pronaći server sa kojeg treba da preuzme paket i postaviće pitanje da li želimo da preuzmemo i instaliramo paket. Nakon što je paket instaliran, ukoliko se ispostavi da to nije ono što smo želeli, možemo uraditi uklanjanje paketa sa komandom:
# yum remove emacs
Kao i u slučaju instalacije ova komanda će pitati da li želimo da nastavimo pre nego što izvrši uklanjanje.

Napredne opcije komande yum su opisane u man stranici:
# man yum

Document Actions