Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Fedora / Livna

Livna

by Ivan Vitjuk last modified Dec 17, 2011 09:57 PM
Livna je skup programskih paketa za Fedora distribuciju u kojem se nalazi podrška za neke vlasničke multimedijalne formate.

Zastarelo!!! Pogledati uputstvo rpmfusion

 

Iako bi bilo idealno da se na bilo kojoj Linux distribuciji, pa samim tim i Fedori, koriste isključivo otvoreni i slobodni formati, ovo iz praktičnih razloga nije moguće. Novi korisnici Fedore će se u startu verovatno razočarani što Fedora ne dolazi sa podrškom za neke od populranih vlasničkih formata kao što je recimo mp3. Na svu sreću ovo razočarenje je nepotrebno.

Razlog je to što na raspolaganju imamo Livna skup programskih paketa u kojem se nalaze paketi sa podrškom za većinu danas popularnih formata. Da bi smo koristili Livnu dovoljno je pokrenuti ovu komandu:

rpm -i http://rpm.livna.org/livna-release-7.rpm

Napomena: Gornja komanda će raditi samo za verziju 7 Fedore. Za ostale verzije potrebno je konsultovati stranicu: http://rpm.livna.org

Nakon što se ova komanda završi moguće je instalirati pakete kao što su mplayer, xine i mp3 podrška za audacious plejer:

yum install xine mplayer audacious-plugins-nonfree-mp3

Lista paketa koje pruža Livna se može dobiti pomoću sledeće komande:

yum --disablerepo=\* --enablerepo=livna list | grep lvn

Document Actions