Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / Ccache i paludis

Ccache i paludis

by milobit last modified Jun 25, 2008 12:20 AM
Upustvo kako namestiti CCACHE sa paludisom i ubrzati kompajliranje

Šta je u stvari Ccache?

Ccache je među memorija (Cache) za kompajler. Ona koristi gcc opciju "-E" kao i Hash vrednost da bi mogla da utvrdi, da li deo koji se trenutno kompajlira može da se pozove iz keša (Cache) i samim tim ne mora ponovo da se kompajlira. U optimalnom slučaju ovo može da donese 5-10 puta ubrzanje pri instaliranju paketa.

Kao prvo treba da instaliramo ccache na sistemu.

# paludis -i ccache

Dodati putanje u /etc/paludis/bashrc

# ccache
PATH="/usr/lib/ccache/bin/:${PATH}"
CCACHE_DIR="/var/tmp/ccache"
SANDBOX_WRITE="${SANDBOX_WRITE}:${CCACHE_DIR}"

Posle ovoga trebalo bi da napravite direktorijum i sredite prava za ccache

# mkdir /usr/lib/ccache
# chmod g+X -R /usr/lib/ccache

i za kraj potrebtno je ubaciti ccache u okruženje

# echo "CCACHE_DIR=\"/var/tmp/ccache\"" >> /etc/env.d/99local
# env-update && source /etc/profile

Kako testirati da li ccache radi?

Najbolji način za to je da u jednom xterm-u startujemo sledeću komandu

# CCACHE_DIR="/var/tmp/ccache/" watch -d ccache -s

i potom u drugom startujemo instaliranje paketa pomoću paludis-a. Čim krene instalacija u drugom xterm-u bi trebalo da vidite kako se keširaju neke stvari pri kompajliranju.

Ako nećete interaktivno da posmatrate stvari dovoljno je svremena na vreme pokrenete ccache -s i da vidite koliko Vam je pun keš.

U slučaju da imate mnogo paketa na sistemu preporučuje se povećanje ccache-a na 2Gb. To možete da odradite pomoću sledeće komande.

# ccache -M 2G

Mogući problemi!
Ponekad ccache posle instalacije neće da kešira stvari, problem se vrlo lako rešava tako sto će te izbrisati /var/tmp/ccache direktorijum. Pri sledećem izvršavanju paludis komande, paludis će automacki da kreira ccache direktorium i problemi će nestati.

Related content
Paludis HOWTO

Document Actions