Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / Naša slova u terminalu

Naša slova u terminalu

by Goran Mekić last modified Sep 15, 2008 11:14 AM
Samo kako ih videti, ne možete ih kucati

Izmena lokaliteta

Prvo, treba da imate odgovarajući lokalitet. Recimo, en_US-utf8 je ono što ja koristim. Da biste videli šta trenutno koristite:

# locale

Ako lokalitet ne zadovoljava Vaše potrebe (tražite lokalitet sa "utf8" u nazivu), možete pogledati koje sve lokalitete imate instalirane sa komandom:

# locale -a

Ako pretpostavimo da je među njima i en_US-utf8 (ili već neki koji Vam odgovara), u fajl /etc/env.d/02locale treba upisati:

LC_CTYPE="en_US.utf8"
LANG="POSIX"

Posle toga, treba obavestiti sistem da se promenilo okruženje komandom:

#env-update && source /etc/profile


Izmena fonta

Jedan od UTF8 fontova je terminus-font. Instalirajte istoimeni paket i u fajl /etc/conf.d/consolefont upišite sledeće:

consolefont="ter-v16b"

Restovanjem servisa za podešavanje fonta u konzoli, trebali biste da vidite naša slova:

# /etc/init.d/consolefont restart

Document Actions