Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / Telenor prepaid Internet sa Huawei E1552 mobilnim uređajem

Telenor prepaid Internet sa Huawei E1552 mobilnim uređajem

by milobit last modified Aug 01, 2011 12:23 AM
Ovo upustvo će vam pomoći da brzo podesite Internet pomoću Huawei E1552 usb modema i budete mobilni po gradu

Telenorov prepaid Internet paket je prihvatljivo rešenje kada u okolini nemate nikakvih mogućnosti za Internet. Brzina net-a varira i kreće se od nekoliko bajta pa do 200Kbyte/s. Kada vam svetli plava lampica (HSDPA/EDGE) onda ste na dobrom i brzom net-u. No kod mene na Kamenjaru je slučaj da mi većinu vremena svetli zelena lampica (GPRS) i da imam maksimalnu brzinu do 15Kbyte/s koja je većinom vremena mnogo manja, što zahteva veoma puno strpljenja.

U Telenoru kod Merkatora, kada sam kupovao ovaj paket, rekli su mi da Huawei E1552 neće raditi pod Linux-om. Ovo upustvo je i jedan od dokaza koliko zaposleni u Telenoru znaju svoj posao. :o)

Huawei E1552 specifikacija:
- UMTS 2100MHz
- GSM/GPRS/EDGE(850/900/1800/1900MHz)
- Support:
HSDPA data transfer speed up to 3.6Mbps
HSDPA date transfer speed up to 0.384Mbps.
- Support PC voice (optional) and SMS services
- Support data statistics
- Micro SD card reader (up to 4GB)
- Plug & Play
- Support GNU/Linux, Windows 2000/XP/Vista and Mac Operating Systems
- Weight:30g
- Size Dimensions: 87.5×26×11.5mm

 

Šta je sve potrebno:

  • Modifikovati Kernel i ubaciti određene module
  • instalirati sys-apps/usb_modeswitch
  • instalirati net-dialup/wvdial
  • i app-mobilephone/gammu (korisno za proveru preostalog protoka putem sms poruke

 

Potrebni moduli u Kernelu (verzija 3.0)

General setup  --->
Device Drivers  --->
[*] Network device support  --->
<M>   PPP (point-to-point protocol) support
<M>     PPP support for async serial ports

[*] USB support  --->
<*>   OHCI HCD support
<*>   UHCI HCD (most Intel and VIA) support
<M>   USB Modem (CDC ACM) support
<*>   USB Mass Storage support
<M>   USB Serial Converter support  --->
[*]   USB Generic Serial Driver
<M>   USB FTDI Single Port Serial Driver
<M>   USB driver for GSM and CDMA modems

 

Usb_modeswitch

Instalirajte sys-apps/usb_modeswitch (paludis varijanta)

blackpearl ~ # cave resolve sys-apps/usb_modeswitch -x

Usb_modeswitch je alat koji kontroliše 'flip flop' (multiple devices) i omogućava prebacivanje usb modem uređaja sa fleš momorijske kartice za skladištenje podataka (usb ključa) u GSM modem mod.

Wvdial

Instalirajte net-dialup/wvdial (paludis varijanta)

blackpearl ~ # cave resolve net-dialup/wvdial -x

Kada ste instariali wvdial potrebno je da pokrenete wvdialconf kako bi on napavio konfiguracionu datoteku /etc/wvdial.conf.

[Dialer Defaults]
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Modem Type = Analog Modem
;Phone = Please Enter the Phone Number
ISDN = 0
;Username = login
Init1 = ATZ
;Password = password
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 9600

Pistupni podaci za Telenor su sledeći:

Phone = *99#
Username = telenor
Password = gprs

Vaš wvdial.conf treba da izgleda ovako:

[Dialer Defaults]
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Modem Type = Analog Modem
Phone = *99#
ISDN = 0
Username = telenor
Init1 = ATZ
Password = gprs
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 9600

I na kraju pokrenite naredbu wvdial koja će da napravi konekciju.

blackpearl ~ # wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.61
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT*99#
--> Waiting for carrier.
ATDT*99#
CONNECT
--> Carrier detected.  Waiting for prompt.
--> Don't know what to do!  Starting pppd and hoping for the best.
--> Starting pppd at Sun Jul 31 16:02:02 2011
--> Pid of pppd: 10842
--> Using interface ppp0
--> local  IP address 109.245.32.29
--> remote IP address 10.64.64.64
--> primary   DNS address 217.65.192.102
--> secondary DNS address 217.65.192.101

Sa Ctrl + c gasite wvdial i prekidate internet konekciju, posle čega će vam se u /var/log/messages pojaviti obaveštenje da je konekcija ugašena, dati podatak koliko ste dugo bili na netu i koji protok ste napravili.

Jul 31 19:21:16 blackpearl pppd[10842]: Terminating on signal 15
Jul 31 19:21:16 blackpearl pppd[10842]: Connect time 198.7 minutes.
Jul 31 19:21:16 blackpearl pppd[10842]: Sent 3734154 bytes, received 24314910 bytes.
Jul 31 19:21:16 blackpearl pppd[10842]: Connection terminated.
Jul 31 19:21:16 blackpearl pppd[10842]: Exit.

Internet nam sada radi ali ostala je još jedna mala sitnica koju bi bilo lepo moći koristiti, a to je provera potrošenog protoka pomoću sms poruke. Za početak potrebno je instalirati gammu paket.

blackpearl ~ # cave resolve gammu -x

Sledeći korak je konfiguracija gammu alata pomoću gammu-config naredbe.

[gammu]

port = /dev/ttyUSB2
model =
connection = at
synchronizetime = yes
logfile =
logformat = nothing
use_locking =
gammuloc =

Pošto smo promenili port na /dev/ttyUSB2 i konenciju stavili samo na at, spremni smo da posaljemo i primimo i sms.

Poruku šaljemo na broj 9848, a sadržaj poruke je STA.

blackpearl linux # gammu --sendsms TEXT 9848
Enter the message text and press Ctrl+D:
STA <stisnuti ctrl + D da bi poslali poruku>
Sending SMS 1/1....waiting for network answer..OK, message reference=4
blackpearl linux #

Upravo smo uspešno poslali poruku, i za kraj treba da proverimo da li nam je stigao odgovor.

blackpearl linux # gammu --getallsms
Location 1, folder "Inbox", SIM memory, Inbox folder
SMS message
SMSC number          : "+38163100100"
Sent                 : Sun 31 Jul 2011 10:23:33 PM  +0200
Class                : 3
Coding               : Default GSM alphabet (no compression)
Remote number        : "Telenor"
Status               : UnRead
User Data Header     : Concatenated (linked) message, ID (8 bit) 206, part 1 of 2

Stanje na racunu: 0.0 RSD
Kredit mozete iskoristiti do: 25.09.2011.
Krajnji rok za dopunu kredita: 24.12.2011.
Preostalo vam je 2797.74 MB podataka koje

Location 2, folder "Inbox", SIM memory, Inbox folder
SMS message
SMSC number          : "+38163100100"
Sent                 : Sun 31 Jul 2011 10:23:33 PM  +0200
Class                : 3
Coding               : Default GSM alphabet (no compression)
Remote number        : "Telenor"
Status               : Read
User Data Header     : Concatenated (linked) message, ID (8 bit) 206, part 2 of 2

mozete iskoristiti do 25.09.2011.

Vas TELENOR.3 SMS parts in 3 SMS sequences

 

Document Actions