Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Mandriva / Repozitorijumi

Repozitorijumi

by Dragan Lukić last modified Jan 07, 2008 08:24 PM
Najbitinija stvar za instalaciju programa i update....

Elem, ono što je meni u početku najviše falilo... to je lista repozitorijuma sa kojih se instaliraju mandriva paketi.Ovo je lista koja trenutno zadovoljava moje potrebe:

{
}
Power\ DVD\ Contrib file://media/2008-Powerpack-i586-DVD/i586/media/contrib {
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Power\ DVD\ Main file://media/2008-Powerpack-i586-DVD/i586/media/main {
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Power\ DVD\ Non-free file://media/2008-Powerpack-i586-DVD/i586/media/non-free {
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Power\ DVD\ Restricted file://media/2008-Powerpack-i586-DVD/i586/media/restricted {
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Main\ (Official2008.0-1) ftp://ftp.informatik.hu-berlin.de/pub/Linux/Distributions/Mandrake/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/release {
key-ids: 70771ff3
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Main\ (Official2008.0-13) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/release {
key-ids: 70771ff3
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Main\ Updates\ (Official2008.0-14) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/updates {
downloader: curl
key-ids: 22458a98
media_info_dir: media_info
synthesis
update
with_hdlist:
}
Main\ Testing\ (Official2008.0-15) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/testing {
ignore
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Main\ Backports\ (Official2008.0-16) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/backports {
key-ids: 26752624
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Contrib\ (Official2008.0-17) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/release {
key-ids: 78d019f5
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Contrib\ Updates\ (Official2008.0-18) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/updates {
key-ids: 26752624
media_info_dir: media_info
synthesis
update
}
Contrib\ Testing\ (Official2008.0-19) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/testing {
ignore
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Contrib\ Backports\ (Official2008.0-20) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/backports {
key-ids: 26752624
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Non-free\ (Official2008.0-21) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/release {
key-ids: 70771ff3
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Non-free\ Updates\ (Official2008.0-22) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/updates {
key-ids: 22458a98
media_info_dir: media_info
synthesis
update
}
Non-free\ Testing\ (Official2008.0-23) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/testing {
ignore
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Non-free\ Backports\ (Official2008.0-24) ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/Mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/backports {
key-ids: 26752624
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Main\ Updates\ (Official2008.0-25) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/updates {
ignore
key-ids: 22458a98
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Contrib\ Updates\ (Official2008.0-26) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/updates {
ignore
key-ids: 26752624
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Non-free\ Updates\ (Official2008.0-27) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/updates {
ignore
key-ids: 22458a98
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Main\ (Official2008.0-28) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/release {
ignore
key-ids: 70771ff3
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Main\ Updates\ (Official2008.0-29) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/updates {
ignore
key-ids: 22458a98
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Main\ Testing\ (Official2008.0-30) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/testing {
ignore
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Main\ Backports\ (Official2008.0-31) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/backports {
ignore
key-ids: 26752624
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Contrib\ (Official2008.0-32) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/release {
ignore
key-ids: 78d019f5
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Contrib\ Updates\ (Official2008.0-33) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/updates {
ignore
key-ids: 26752624
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Contrib\ Testing\ (Official2008.0-34) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/testing {
ignore
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Contrib\ Backports\ (Official2008.0-35) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/backports {
ignore
key-ids: 26752624
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Non-free\ (Official2008.0-36) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/release {
ignore
key-ids: 70771ff3
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Non-free\ Updates\ (Official2008.0-37) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/updates {
key-ids: 22458a98
media_info_dir: media_info
synthesis
update
}
Non-free\ Testing\ (Official2008.0-38) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/testing {
ignore
media_info_dir: media_info
synthesis
}
Non-free\ Backports\ (Official2008.0-39) ftp://mirrors.usc.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/backports {
key-ids: 26752624
media_info_dir: media_info
synthesis
}
plf-free ftp://ftp.mandrivauser.cz/plf/mandriva/2008.0/free/release/binary/i586 {
hdlist
key-ids: caba22ae
media_info_dir: media_info
update
}
plf-nonfree ftp://ftp.mandrivauser.cz/plf/mandriva/2008.0/non-free/release/binary/i586 {
hdlist
key-ids: caba22ae
media_info_dir: media_info
update
}

Ovo se nalazi u fajlu /etc/urpmi/urpmi.cfg i kao što se da primetiti imam na nekoliko mesta reč ignore, što znači da te repozitorijume trenutno ne koristim, a takođe se vidi kako sam dodao PowerPack DVD kao lokalni repo, što treba takođe staviti na ignore ako nemate ovaj DVD.


Ako želite da koristite ovu konfiguraciju, preporučujem da prvo bekapujete postojeći urpmi.cfg, a onda obrišete njegov sadržaj i ubacite ovaj koji sam postavio.Kako sam ovih dana imao igranku sa ATI drajverima, naučio sam nešto novo o repozitorijumima, a to je da oni koji imaju oznaku synthesis u stvari nude osiromašene informacije o dostupnim paketima i da su prevashodno namenjeni dial-up korisnicima pošto su fajlovi manji. Da bi koristili svu snagu repozitorijuma, preporučujem  ovu  adresu gde možete odabrati vašu verziju Mandrake/Mandriva Linux-a, i prateći uputstva sa sajta napraviti svoju listu repozitorijuma i podesiti je. Na ovaj način ćete dobiti kompletne informacije o paketima koji su dostupni na odabranim repozitorijumima, što će vam olakšati rad sa urpm/i/e/f/q konzolnim alatom. Kako su hdlist paketi veći, ovo preporučujem broadbend korisnicima ili zaista strpljivim dial-up korisnicima.

Document Actions