Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Arhiviranje i pakovanje

Arhiviranje i pakovanje

by milobit last modified Dec 23, 2011 11:18 PM

Arhiviranje i pakovanje podataka pod Unix ili Linux sistemima vrši se sa programom koji se zove tar. Ovaj program je razvijen sa namerom da se pomoću njega vrši arhiviranje podataka na traku. Odatle i sam naziv tar sto znači Tape Archiver. Pri arhiviranju podataka jedina frunkcija tar programa je arhiviranje fajlova i direktorijuma i pakovanje istih u jedan fajl, pri čemu ne dolazi do nikakve kompresije. Stoga se tar koristi u kombinaciji sa gzip programom koji omogućava kompresiju tar arhive.

 

Arhiviranje datog direktorijuma

bash-3.00$ tar cvf arhiva.tar moj_direktorijum/

 

Otpakivanje arhive

bash-3.00$ tar xvf arhiva.tar

 

Pakovanje arhive sa gzip programom

bash-3.00$ gzip arhiva.tar

 

Pakovanje arhive sa maksimalnom kompresiojom

bash-3.00$ gzip -9 arhiva.tar

 

Otpakivanje gz fajla u tar arhivu

bash-3.00$ gzip -d arhiva.tar.gz

 

Kombinovanje tar programa za gzip programom mnogo je lakse i praktičnije

 

Pakovanje u arhivu i komprimovanje arhive

bash-3.00$ tar zcvf arhiva.tar.gz

 

Otpakivanje komprimovane archive

bash-3.00$ tar xvzf arhiva.tar.gz

 

Gzip program je vema brz ali pri komprimovanju i veliki potrosač resursa. Stoga se na Linux distribucijama odomaćio jedan drugi program za pakovanje koji je našao primenu velikog broja korisnika i koji preti da potisne gzip. U pitanju je bzip program koji korisiti potpuno istu sintakstu samo sto je nastavak .bz2.

 

Otpakivanje bz2 fajl u tar arhivu

bash-3.00$ bunzip2 arhiva.bz2

 

Otpakivanje koprivmovane arhive

bash-3.00$ tar jxvf arhiva.tar.bz2

Document Actions