Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Audio / Rutiranje audio signala

Rutiranje audio signala

by Goran Mekić last modified Mar 10, 2009 03:41 PM
Ponekad je potrebno da signal iz jednog programa predate drugom kao ulaz. Evo kako.

Šta je potrebno?

  • Jack - server koji rutira signale
  • Jack podrška u audio programima - program mora imati posebno programiran izlaz kako bi se mogao koristiti u ove svrhe
  • QJackCTL ili Patchage - kontroliše jack i služi  za povezivanje programa (rutiranje signala)

 

Povezivanje

Ovde će biti pokazano osnovno povezivanje - audio ulaz kartice u ulaz programa, izlaz programa u audio izlaz kartice. Ovo je ono što obično dobijate ako program koristite takav kakav jeste, međutim, ovaj primer prikazuje sve što je potrebno da biste znali da rutirate željene signale. Prvo, pokrenite jack server:

# jackd -d alsa &

Obratite pažnju da se jack neće diskonektovati od terminala u kom je pokrenut, te je na kraju linije dodat simbol &. U prevodu, program se neće sam "staviti u pozadinu", kao, recimo, WEB server. U koliko ne koristite alsa za audio, možete koristiti oss (-d oss). Postoji još nekoliko zanimljivih opcija za pokrentanje jack servera, kao što je, recimo, -R (realtime). Za potpunu listu pogledajte man stranicu.

Sledeće, pokrenite qjackctl ili patchage (možete i oba, ali nema smisla):

# qjackctl
# patchage

Ovaj program može da pokrene jackd sam, ali ponekad ima problema te se pokretanjem jack servera ručno rešava i taj problem. Sa druge strane, jackd ima mnogo više opcija nego što je to ponuđeno u opcijama programa, te ako Vam trebaju neke napredne opcije, moraćete da radite "ručno". Ako koristite qjackctl, kliknite na dugme Connect... Pojaviće se prozor sa ulazima sa leve strane i izlazima sa desne. Pretpostavimo da želite da povežete jedan ulaz i izlaz kartice. Kliknite sa leve strane na ulaz koji želite, a sa desne na željeni izlaz. Potom kliknite na Connect. Pojaviće se linija između ovih ulaza i izlaza. Ako bolje pogledate, izlaz koji je povezan na trenutno selektovani ulaz je plave boje. Kada imate više povezanih izlaza na jedan ulaz, ovo je veoma korisna opcija. Patchage je mnogo jednostavniji. Pojaviće se prozor sa pravougaonicima koji predstavljaju programe na kojima su ulazi i izlazi. Kliknite na neki od ulaza ili izlaza i on će postati aktivan što se vidi po tome što je promenio boju u crveno. Kada kliknete na sledeći ulaz ili izlaz (zavisi od toga da li je prethodno bio selektovan ulaz ili izlaz) crvena boja će nestati a pojaviće se plava linija koja povezuje izabrani ulaz i izlaz.

Kao što se da primetiti, ovime i niste uradili nešto korisno, imajući u vidu da je obično svaki ulaz kartice spojen na izlaz (ovo nije slučaj kod kartica sa više ulaza i izlaza). Recimo da želite da povežete mikrofon tako da njegov signal prolazi prvo kroz program sa efektima a potom na izlaz audio kartice. Primer ovakvog programa je jack-rack. Pokrenite program, podesite ga kako Vam odgovara i pređite na povezivanje. U qjackctl prozoru za povezivanje,  pojaviće se dve nove stavke, jedna sa leve strane među izlazima, druga sa desne, među ulazima. Pogodili ste, to su jack-rack ulazi i izlazi. Kliknite na Disconnect All i povežite ulaz kartice na ulaz jack-rack programa. Slično uradite sa izlazom programa jack-rack i izlazom kartice. Veoma slično se radi i sa patchage. Ukoliko ste uključili efekte koje ste ubacili u jack-rack, trebalo bi da čujete efekte procesiran zvuk mikrofona. Slično se radi kada želite da povežete više programa. Na Vama je da podešavanja prilagodite sebi i Vašim potrebama.

 

Završne napomene

Ako koristite realtime kernel, primetićete mnogo manje kašnjenje. Zavisno od Vaše kartice, kašnjenje ukoliko ne koristite isti će biti veće ili manje. Integrisane kartice obično imaju veliko kašnjenje, dok profesionalnije kartice imaju manje. Ako ne možete da primetite kašnjenje, najbolje je da ne menjate kernel.

Document Actions