Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Dspam konfiguracija

Dspam konfiguracija

by Goran Mekić last modified Apr 24, 2007 11:40 AM
Klasificiranje poruka putem ovog softvera na pomalo neobičan način

O programu

Dspam je ako ne najbolje, onda sigurno jedno od najboljih rešenja za filtriranje spam poruka. Algoritam programa je baziran na Bajesovoj formuli, što će reći da ne radi sa pravilima kao SpamAssassin nego sa statistikom.


Šta je potrebno pre konfiguracije

  • Clamav. Podrška za skeniranje poruka preko Clamav anti virusa
  • Daemon. Dspam mora biti u mogućnosti da radi u ovom modu
  • Logrotate. Logovi koji se prave ne smeju da rastu do beskonačnosti. Logrotate je program koji arhivira stare logove.

Konfiguracija

Da budem iskren, ne znam šta sve ove opcije znače. Jednostavno, uzeo sam konfiguraciju koja dolazi sa instalacijom i dodao neke opcije koje su mi trebale, pa ću samo njih i komentarisati kako ne bih lupio glupost komentarišući nešto za šta nisam siguran. Dakle, evo ga /etc/mail/dspam.conf:
Home /var/spool/dspam

TrustedDeliveryAgent "/usr/bin/procmail"

# Nakon skeniranja, kome se poruke predaju
DeliveryHost        127.0.0.1
DeliveryPort        10025
DeliveryIdent       localhost
DeliveryProto       SMTP

OnFail error

Trust root
Trust dspam
Trust apache
Trust mail
Trust mailnull
Trust smmsp
Trust daemon

TrainingMode teft
TestConditionalTraining on
Feature whitelist

Algorithm graham burton
PValue graham

# Ako se poruka označi kao spam, postavi X-DSPAM-Result i dostavi poruku
Preference "spamAction=deliver"
Preference "signatureLocation=headers"  # 'message' or 'headers'
Preference "showFactors=on"

AllowOverride trainingMode
AllowOverride spamAction spamSubject
AllowOverride statisticalSedation
AllowOverride enableBNR
AllowOverride enableWhitelist
AllowOverride signatureLocation
AllowOverride showFactors
AllowOverride optIn optOut
AllowOverride whitelistThreshold

HashRecMax              98317
HashAutoExtend          on 
HashMaxExtents          0
HashExtentSize          49157
HashMaxSeek             100
HashConnectionCache     10

Notifications   off
PurgeSignature  off # Specified in purge.sql
PurgeNeutral   90
PurgeUnused    off # Specified in purge.sql
PurgeHapaxes   off # Specified in purge.sql
PurgeHits1S    off # Specified in purge.sql
PurgeHits1I    off # Specified in purge.sql

LocalMX 127.0.0.1

SystemLog on
UserLog   on
Opt out

# Omogući skeniranje kroz Clamav
ClamAVPort      3310
ClamAVHost      127.0.0.1
ClamAVResponse  accept

ServerPID              /var/run/dspam/dspam.pid
ServerMode auto
ServerParameters        "--deliver=innocent"
ServerIdent             "localhost"
ServerDomainSocketPath  "/var/run/dspam/dspam.sock"

ProcessorBias on

Document Actions