Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Kako napraviti multiboot CD/DVD

Kako napraviti multiboot CD/DVD

by Bojan Delić last modified Aug 27, 2007 10:07 AM
Uputstvo kako napraviti multiboot CD/DVD pomoću isolinux-a
Multiboot CD/DVD je disk na kome postoji nekoliko linux distribucija i pri bootovanju sa tog diska možete da birate koju distribuciju želite da pokrenete.

Potrebni programi


Od programa je potrebno:
- isolinux i memdisk
- mksiofs ili genisoimage
- cdrecord ili wodim ili k3b (u stvari bilo šta što moze da snimi iso image na CD/DVD)

Isolinux i memdisk se nalaze unutar arhive syslinux koja se može skinuti odavde.

mkisofs ili genisoimage, kao i program za snimanje diskova se može naću u svakoj "standardnoj" distribuciji, te će se za njihovu instalaciju pobrinuti svako za sebe.

Po skidanju i raspakivanju syslinux arhive, iz direktorijuma syslinux-3.XX (i syslinux-3.xx/memdisk) iskopirati isolinux.bin, isolinux.doc i README.menu (memdisk i memdisk.doc) u neki "radni" direktorijum.
Ostalo nece trebati, osim ako neko ne želi da se "igra" neceg vise sa syslinux-om.

CD/DVD struktura


Struktura je u principu vrlo jednostavna i sastoji se od samo jednog direktorijuma u samom root-u medija: isolinux.
U isolinux direktorijumu moraju biti:
  • isolinux.bin
  • isolinux.cfg
  • memdisk
  • images svih operativnih sistema
  • tekstualni fajlovi sa raznim helpovima, informacijama

Sve ostalo što će se staviti na CD/DVD zavisi od namene istog, tj. čemu će služiti, tj. šta ta namena zahteva, tj. bla, bla,....

isolinux.cfg


Ovo je isolinux konfiguracioni fajl koji u sebi sadrži komande čiji opis se nalazi u README.menu. Njime se definišu vaše "komande" kojima ćete startovati operativne sisteme. Npr.:

 default linux 
prompt 1
display welcome.txt
F1 help.txt
F2 options.txt
F3 welcome.txt
label linux
    kernel vmlinuz.linux
    append initrd=initrdlx.gz root=/dev/ram1 ro init=/linuxrc ramdisk_size=35000 vga=791 video=vesa:redraw
label geexbox
    kernel vmlinuz.geexbox
    append initrd=initrdgb.gz root=/dev/ram0 rw init=/linuxrc boot=cdrom splash=silent vga=789 video=vesafb:ywrap,mtrr
label gparted
    kernel vmlinuz.gparted
    append initrd=initrdgp.igz root=/dev/ram0 init=/linuxrc vga=788 looptype=squashfs loop=/gparted.dat dokeymap cdroot splash=silent nosound docache
label memtest
    kernel memtest86
label winxp
    kernel bootsect.bin
label hardd
    localboot 0x80
label floppyd
    localboot 0x00
label next
    localboot -1
label freedos
    kernel memdisk
    append initrd=freedos.img


"Label" definiše vaše "komande" koje će se uneti na boot promt-u.
"Kernel" definiše kernel koji ste napravili ili "pozajmili" sa nekog drugog CD/DVD-a.
"Append" komandom se kernelu prosleđuju kernel parametri. (Kao i kod redovnog linux boot-ovanja sa HD-a.)
"Default" definiše koji kernel će se podići ako se na boot prompt-u ne unese ništa osim Enter tastera.
"Prompt" sa parametrom "1" definiše da se po startovanju isolinux-a pojavi boot prompt.
"display" definiše tekstualni fajl čiji sadržaj će se prikazati na ekranu pri inicijalnom podizanju isolinux-a.
"Fx imefajla.txt" definiše tekstualni fajl čiji sadrzaj će se prikazati na ekranu pri pritisku na neki od funkcijskih tastera.


Svaki txt fajl treba da je 24x80 "formata".
 
Sto se tiče kernel i initram imena fajlova, ista mogu biti po nahođenju, osim što kod ovih drugih treba obratiti pažnju da ime ne preže 8.3 karaktera (npr. initrdlx.gz). Pre izvesnog vremena sam imao nekih problema sa time, tako da se sada stalno držim tog pravila. Možda je taj problem bio sa nekom starijom verzijom ili ...
Sve u svemu, ovu tvrdnju bi trebalo proveriti i ne uzimajte je zdravo-za-gotovo.
 
Ovo bi trebalo da bude osnovno i dovoljno.
Ponavljam, za sve ostale komande isolinux.cfg fajla pogledati README.menu.


Pravljenje ISO image-a


U fajlu isolinux.doc je vec opisano kako se pravi ISO image:
 
mkisofs -o <isoimage> \
        -b isolinux/isolinux.bin \
        -c isolinux/boot.cat \
        -no-emul-boot \
        -boot-load-size 4 \
        -boot-info-table \
        <root-of-iso-tree>
 
Ovo je osnovno i za sebe dovoljno, te ne bih ulazio dublje u problematiku same mkisofs komande i njenih parametara, jer bi time samo zašli u neku drugu temu.
Ako je nekome ipak nejasno, prvo man mkisofs, pa onda pitanje na forumu.

Snimanje ISO image-a

Da li ova stavka zaista traži elaboriranje?


Napomena: Uputstvo je napisao dulev na forumu, ja sam ga samo preneo na sajt.

Document Actions