Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / mod_proxy

mod_proxy

by Dragan Lukić last modified May 11, 2009 06:27 PM
Ako vam treba da iza "javnog" apache-a omogućite još jednom apache-u iz lokalne mreže (a iza firewall-a) da bude dostupan internet posetiocima, pročitajte kratko uputstvo ispod.

Za moje potrebe je to bilo ovako:

- Računar koji je firewall/router je u isto vreme i web server, ima fiksnu javnu IP adresu

- Računar sa programom za rezervaciju karata je u lokalnoj mreži i ima svoj web server samo za to

 Bilo je potrebno dozvoliti pristup spolja, preko http-a na taj računar u lokalnoj mreži, kako bi posetioci sajta mogli obaviti rezervaciju karata, a bez da se 2 apache-a "svađaju".

 Rešenje je jednostavno, bar za apache 2.* . Sve neophodno se nalazi u okviru paketa apache-mod_proxy (i njemu zavisnih fajlova, nadam se da imate distribuciju Linux-a koja automatski razrešava zavisnosti prilikom instalacije).

Konkretno za Mandriva 2008.1 je dovoljna komanda urpmi apache-mod_proxy , potvrda da povuče još par fajlova i ono što nam treba je tu.

Naravno osnovni preduslov je da je sam apache već instaliran, podešen i aktivan.

Kad je sve ovo urađeno, treba otići do konfiguracionog fajla za virutalhost-a koji je podignut na računaru/serveru, opet u varijanti Mandriva 2008.1 je to na putanji: /etc/httpd/conf/vhosts.d/00_default_vhosts.conf

gde na kraj istog treba dodati sledeće:

ProxyRequests Off

<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>

ProxyPass /putanja/na/javnom/serveru http://putanja/do/lokalnog/servera
ProxyPassReverse /putanja/na/javnom/serveru http://putanja/do/lokalnog/servera

 

Sačuvate izmene, restartujete httpd servis i možete da pristupite lokalnom računaru sa interneta, naravno samo na onaj deo koji je ovde definisan.

Putanja koja se poziva sa javno dostupnog servera, na istom logično ne sme da postoji.

Ovaj način nije ograničen samo na 2 računara i 2 apache-a, ukoliko ima potrebe, mogu se dodati onoliko računara koliko je potrebno.

Document Actions