Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Nadgledanje sistema paketom munin

Nadgledanje sistema paketom munin

by Goran Mekić last modified Aug 23, 2007 04:18 PM
Veoma lako za namestiti a tako korisno ako imate više servera

Instalacija

Prvi korak je, naravno, instalacija potrebnog softvera i to:

Od perl modula, potrebni su Vam:

  • Net::Server
  • Net::SNMP
  • Date::Manip
  • Time::HiRes
  • Digest::MD5
  • Getopt::Long
  • Storable
  • Text::Balanced

Svi moduli su, naravno, dostupni kroz cpan ili proceduru instalacije paketa uobičajenu za Vašu distribuciju.Konfiguracija


Node

Ono što treba da uradite je da pronađete Vaš munin-node.conf  na svim serverima koje želite da pratite. Ako instalirate ručno, svi konfiguracioni fajlovi se nalaze u /etc/opt/munin. Evo kako treba da izgleda konfiguracioni fajl.

/etc/opt/munin/munin-node.conf:

log_level 4
log_file /var/log/munin/munin-node.log
port 4949
pid_file /var/run/munin/munin-node.pid
background 1
setseid 1

# Na kom portu/adresi da sluša i pod kojim nalogom
host *
user root
group root
setsid yes

# Regularni izrazi za fajlove koje da ignoriše
ignore_file ~$
ignore_file \.bak$
ignore_file %$
ignore_file \.dpkg-(tmp|new|old|dist)$
ignore_file \.rpm(save|new)$

# Kome da dozvoli konekciju
allow ^127\.0\.0\.1$
allow ^192\.168\.200\.104$

Na svim serverima ovaj fajl bi trebao isto da izgleda. Ono što treba da uradite je da promenite/ponovite poslednju liniju tako da sadrži IP adresu servera (jednog ili više) koji će služiti za praćenje rada ostalih servera. Potrebno je da pokrenete munin-node i konfigurišete plugin-ove na sledeći način. Odete u direktorijum koji sadrži munin-node.conf (obično /etc/munin ili /etc/opt/munin). Tu bi trebao da postoji plugins direktorijum. Uđite u njega i napravite linkove ka servisima koje želite da pratite. Na primer, ovo je sadžaj plugins direktorijuma na jednom od servera:

localhost:/etc/opt/munin/plugins # ls -l
total 0
drwxr-xr-x  2 root root 360 Jul  9 10:49 .
drwxr-xr-x  4 root root 176 May 10 08:32 ..
lrwxrwxrwx  1 root root  26 May 16 09:12 cpu -> /opt/munin/lib/plugins/cpu
lrwxrwxrwx  1 root root  25 May 10 08:36 df -> /opt/munin/lib/plugins/df
lrwxrwxrwx  1 root root  26 May 14 08:58 if_eth1 -> /opt/munin/lib/plugins/if_
lrwxrwxrwx  1 root root  33 May 14 08:58 interrupts -> /opt/munin/lib/plugins/interrupts
lrwxrwxrwx  1 root root  27 May 10 08:37 load -> /opt/munin/lib/plugins/load
lrwxrwxrwx  1 root root  29 May 10 08:37 memory -> /opt/munin/lib/plugins/memory
lrwxrwxrwx  1 root root  33 May 10 08:37 open_files -> /opt/munin/lib/plugins/open_files
lrwxrwxrwx  1 root root  34 May 10 08:37 open_inodes -> /opt/munin/lib/plugins/open_inodes
lrwxrwxrwx  1 root root  27 May 10 08:38 swap -> /opt/munin/lib/plugins/swap
lrwxrwxrwx  1 root root  30 May 10 08:38 threads -> /opt/munin/lib/plugins/threads
lrwxrwxrwx  1 root root  29 May 10 08:38 uptime -> /opt/munin/lib/plugins/uptime
lrwxrwxrwx  1 root root  28 May 10 08:38 users -> /opt/munin/lib/plugins/users
localhost:/etc/opt/munin/plugins #

Server

Ostalo je da podesite Vaš WEB server. Na njemu je pored munin-node potrebno podesiti i munin serverski program. Konfiguracioni fajl se nalazi na istom mestu kao i munin-node.conf. U nastavku sledi munin.conf fajl sa mog servera.

/etc/opt/munin/munin.conf:

dbdir   /var/lib/munin
htmldir /var/www/localhost/htdocs/munin
logdir  /var/log/munin
rundir  /var/run/munin
tmpldir /etc/opt/munin/templates

[zra2.ddor.local]
    address localhost
    use_node_name yes

[dbtranzicija3.ddor.local]
    address dbtranzicija3
    use_node_name yes

Podesite Vaš cron.

/etc/crontab:

*/5     * * * *         [ -x /usr/bin/munin-cron ] && /usr/bin/munin-cron

Resetujte cron i to je to. Trebali biste da imate sve servere pobrojane na lokaciji http://localhost/munin (zamenite "localhost" imenom servera na kome je WEB server).

Document Actions