Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Napredni bash - deo 1

Napredni bash - deo 1

by Nikola Kotur last modified Aug 08, 2006 01:50 PM
Napredno upravljanje istorijom komandi u BASH promptu.

Iskreno rečeno, ove takozvane bang komande rade u svim školjkama: bash-u, tcsh-u i zsh-u, ali pošto ja isključivo koristim bash, naglasak će biti na njemu.

Istorija komandi omogućava lak rad u terminalu. Ovde možete videti kako da pristupite parametrima prethodnih komandi, bez potrebe da ih ponovo ukucavate.

!:0Ime prethodne komande 
 !^ , !:2 , !:3 ... !$
Argumenti prethodne komande 
!*Svi argumenti prethodne komande 
!-2 , !-3 , ...
Ranije komande 

Znajući ovo, brže ćete se snalaziti u terminalu. Na primer, uzmite u obzir sledeće komande:

diff -u main.cpp ../alt/main.cpp
cp ../alt/main.cpp /user/kotnik/code/obsolete/
svn ci -m "" main.cpp
svn stat main.cpp

Ovo bi se brže moglo odraditi na sledeći način:

diff -u main.cpp ../alt/main.cpp
cp !$ /user/kotnik/code/obsolete/
svn ci -m "" !-2:2
!:0 stat !$

Sad vi razmotrite u kom slučaju ima manje kucanja...

Document Actions