Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / scp

scp

by Zoran Olujić last modified Jun 26, 2008 11:36 PM
Kopiranje fajlova na udanjeni računar putem ssh

scp kopira fajlove između računara domaćina i udaljenog računara na mreži. Za prenos podataka koristi ssh tako da vam je potreban ssh pristup za udaljeni računar kako bi mogli da ga koristite.


Ukoliko želimo da kopiramo sliku slika.jpg iz direktorijuma /home/korisnik/ na udaljeni računar sa ip adresom 192.168.1.10 kao korisnik ivan u folder /mnt/data/slike/ to se može uraditi ovako:

# scp /home/korisnik/slika.jpg ivan@192.168.1.10:/mnt/data/slike/slika.jpg

Ukoliko želimo obrnuto, da sa udaljenog računara kopiramo na naš:

# scp ivan@192.168.1.10:/mnt/data/slike/slika.jpg /home/korisnik/slika.jpg

Document Actions