Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Uputstvo za Evolution Mail

Uputstvo za Evolution Mail

by Davidov Ivan last modified Jul 12, 2007 11:04 AM
Ako imate ns-linux.org nalog, evo uputstva kako namestiti Evolution Mail za Vaš nalog

Evolution Mail

Potrebno je da pokrenete Evolution mail. Postoje dve moguće situacije koje vas očekuju nakom pokretanja ovog programa:

  1. da već imate kreiran nalog

  2. da prvi put pokrećete ovaj program


Za one koji već imaju kreiran nalog :

Moraćete da kreirate novi nalog i učinite potrebna podešavanja što će biti objašnjeno u narednim koracima:
Prvo što ćete videti kada pokrenete Evolution Mail jeste ovaj prozor :


Evolution1


Kliknite Edit i izabrerite podopciju Preferences. Otvoriće vam se novi prozor koji izgleda ovako :


Evolution2


U novom prozoru (na gornjoj slici) treba da kliknete na dugme Add.

Za one koji već imaju kreiran nalog kao i za one koji po prvi put pokreću Evolution Mail :

Tada će vam se (pošto kliknete na dugme Add) , kao i korisnicima koji po prvi put pokreću Evolution Mail i nemaju napravljen nalog , pojaviti sledeći prozor :


Evolution3


Ovaj prozor predstavlja samo uvod u dialog od nekoliko koraka koji su potrebni da bi ste izvršili neophodna podešavanja.

Kliknite na dugme Forward.

Pojaviće vam se sledeći prozor u kome treba da upišete vaše puno ime i email adresu tipa : korisničko_ime@ns-linux.org što je prikazano dole na slici :


Evolution4


Ostala polja ostavite nepopunjena kao na slici.
Nakon toga kliknite Forward.

Otvoriće vam se sledeći prozor u kome u padajućem meniju treba da izaberete tip servera : Server Type - izaberite POP server.Nakon toga vam se ukazuju dodatne opcije :
za adresu servera , Server, stavite : mail.ns-linux.org.
Vaše korisničko ime , Username, (mora imati u nastavku @ns-linux.org, naprimerkorisnicko_ime@ns-linux.org).
U delu prozora Security u padajucem meniju kod Use secure connection izaberite TLS encryption.
U polju Authentication Type u padajućem meniju izaberite Password i otkačite zastavicu Remember password , tako što će te kliknuti mišem na prazno polje - ukoliko je to polje već obeleženo , ostavite ga tako.
Sledeća slika govori o tome kako bi trebalo da izgleda ono o čemu smo upravo pričali :


Evolution5


Kliknite na dugme Forward.

Sledece što vam se prikazuje jeste prozor u kome možete izvršiti neka dodatna podešavanja - mi vam savetujemo da jedino što treba da potvrdite od ovih podešavanja jeste prvo polje Checking for New Mail i otkačite prazno polje klikom miša neposredno pored Automatically check for new mail every 10 minutes. Ništa više nije potrebno menjati. Ukoliko mislite da ste dovoljno iskusni i da znate šta radite prilagodite ova podešavanja prema sopstvenom nahođenju.
Prozor bi trebao da izgleda ovako :

Evolution6

Kliknite Forward.

Otvoriće vam se prozor u kome vršite podešavanja u vezi odlazećih emailova. Kod polja Server Type, imate padajući meni u kome treba da izaberete SMTP. U polju Server Configuration upišite ime servera : mail.ns-linux.org. Otkačite Server requires authentication ako već nije obeleženo.U polju Security, u padajućem meniju izaberite TLS encryption. Type treba da bude podešen u padajućem meniju na Login. U polju Username upišite vaše korisničko ime : korisnicko_ime@ns-linux.org i obeležite malo polje Remember password ako već nije obeleženo.
Prozor bi trebao da izgleda ovako :


Evolution7

Kliknite Forward.

U sledećem prozoru koji se pojavi imate samo jedno polje , Name , i u njega upišite vaš email : korisnicko_ime@ns-linux.org.
Prozor bi trebao da izgleda ovako:

Evolution8

Kliknite Forward.

Poslednji prozor je poslednja stanica u ovom procesu i poslednje mesto da se predomislite. Ukoliko kliknete Apply dugme , snimićete vaša podešavanja koja ćete kasnije (ukoliko poželite) moći da promenite na sličan način kao što ste kreirali ovaj nalog.
Prozor izgleda ovako :

Evolution9


Kliknete li Apply, ugledaćete sledeći prozor u kome će stajati vaš novo-kreirani nalog.Možete imati više naloga. Izmene koje želite možete izvršiti na bilo kojem nalogu, klikom na dugme Edit u ovom prozoru. Do ovog prozora dolazite tako što kliknete na opciju glavnog menija ( slika 1) Edit i u podmeniju izaberete opciju Preferences.
Taj prozor izgleda ovako (posle obavljenog procesa kreiranja novog naloga) :


Evolution10

Evolution Mail vam nudi još nekoliko opcija koje vam mogu biti od koristi u svakodnevnoj komunikaciji putem interneta, a i više od toga. Međutim te opcije nisu predmet ovog uputstva.
Neke od njih su :
  1. Calendars
  2. Memos
  3. Tasks
Možete ih videti na prvoj slici ili probati korišćenjem ovog odličnog programa...

UŽIVAJTE !Document Actions