Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Više muzičkih kartica u jednoj mašini

Više muzičkih kartica u jednoj mašini

by Goran Mekić last modified Apr 09, 2008 02:01 AM
Kako naterati linux da forsira redosled muzičkih kartica

Potrebno je izmeniti samo jedan fajl, /etc/modules.conf. Na nekim distribucijama se ovaj fajl generiše u letu iz /etc/modules.d/* fajlova, te je možda potrebno izmeniti /etc/modules.d/alsa i forsirati generisanje modules.conf fajla. Pretpostavka je da imate dve kartice, čiji moduli su snd-emu10k1 i snd-intel8x0. Ovo su linije koje treba dodati/izmeniti:

options snd cards_limit=2
options snd-emu10k1 index=0
options snd-intel8x0 index=1

Posle ovoga će emu10k1 uvek biti podrazumevana muzikča kartica, dok će intel8x0 biti dostupna kao druga. U koliko koristite druge module za kartice ili vam treba drugačiji redosled/broj kartica, izmenite odgovarajuće linije.

Document Actions