Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Vesti / „Predavanje Michel Bauwens: Četiri scenarija za neizbežnu P2P budućnost“.

„Predavanje Michel Bauwens: Četiri scenarija za neizbežnu P2P budućnost“.

by milobit last modified Oct 02, 2012 07:26 PM
U organizaciji Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije „Napon“, u sredu, 3. oktobra u 18h u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu održaće se predavanje Michel Bauwensa, teoretičara, pisca i istraživača na području tehnologije, kulture i inovacija.
U organizaciji Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije „Napon“, u sredu, 3. oktobra u 18hSvečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu održaće se predavanje Michel Bauwensa, teoretičara, pisca i istraživača na području tehnologije, kulture i inovacija.

 

Cilj predavanja jeste predstavljanje alternativnih načina finansiranja i razmene dobara zasnovanim na peer-to-peer konceptu, čiji je Bauwens jedan od začetnika. Kao jedan od osnivača i vodećih aktivista P2P fondacije i Commons Strategies grupe, Bauwens će predstaviti i razvojne koncepte za koje se ove organizacije zalažu.

Kao što je pronalazak štampe i pratećih tehnologija duboko preobrazio ekonomsku, društvenu i duhovnu sliku Evrope 16. veka, tako i transformativni uticaj peer-to-peer (P2P) tehnologije pretenduje da izmeni temelje savremenog društva. Od peer proizvodnje do alternativnih finansija (crowdfunding, socijalno kreditiranje, peer-to-peer valute poput Bitcoin-a), pa sve do distributivnog upravljanja putem Phyles2 socijalnog koncepta horizontalno uređenje društvenih praksi se sve češće sudara sa vertikalnim institucijama, što vodi ka konfliktnim “dijagonalnim adaptacijama” koje predstavljaju trenutni balans društvenih snaga. Budući scenariji se mogu definisati oko barem četiri modela: netarhični kapitalizam, distributivni kapitalizam, fleksibilna lokalizacija i commons-oriented ekonomija (ekonomija orijentisana ka zajedničkim dobrima).

Za organizacije poput P2P fondacije i Commons Strategies grupe, kojima i sam autor pripada, samo poslednji navedeni scenario može garantovati održivu biosferu sa egalitarnim društvenim ishodom koji maksimalno zadržava materijalna dostignuća modernosti, što će u najvećoj meri i biti tema predavanja u Novom Sadu.

Michel Bauwens je osnivač P2P Fondacije i sarađuje sa brojnim svetskim stručnjacima u proučavanju “peer proizvodnje” (peer production), pitanja upravljanja i svojine. Radio je kao analitičar za Informativnu agenciju SAD, bio je strateški menadžer Internet biznisa za Belgacom, a radeći za British Petroleum kreirao je jedan od prvih virtuelnih informativnih centara. Danas je poznat kao jedan od pionira “dotcom” preduzetništva u Evropi. Nekadašnji je urednik prvog evropskog magazina o digitalnoj konvergenciji koji je izlazio na holandskom i francuskom jeziku u Beneluksu i Francuskoj. Sa Frank Theysom je kreirao tročasovni dokumentarac “TechnoCalyps” koji se bavi metafizikom tehnologije. Držao je predavanja o antropologiji digitalnog društva studentima postdiplomskih studija na ICHEC u Briselu i Payap i Chiang Mai Univerzitetima na Tajlandu. Na istu temu je, kao ko-urednik sa Salvino Salvaggiom, objavio i antologiju na francuskom jeziku – “Antropologija digitalnog društva”.

Autor je brojnih online eseja, uključujući svoju osnovnu tezu “P2P i ljudska evolucija” (Peer to Peer and Human Evolution) i “Politička ekonomija peer proizvodnje” (The Political Economy of Peer Production). Uređivao je i mail-bilten “Pluralities-Integration newsletter” do 2007. godine kada je prestao da se objavljuje. Trenutno je stručni saradnik Univerziteta u Amsterdamu, a od 2009. je predavač na DhurakijPunditUniverzitetu u Tajlandu, gde asistira u razvoju Azijskog instituta za predviđanja (AsianForesightInstitute).

Jedan je od osnivača i vodećih aktivista P2P Fondacije.

 

P2P Teorija

 

U svom eseju “Politička ekonomija peer proizvodnje”, Bauwens predstavlja P2P fenomen kao nadolazeću alternativu kapitalističkom modelu društva, iako tvrdi da “peer ekonomija u mnogome zavisi od tržišta pošto stvara proizvodnu vrednost uglavnom kroz nematerijalnu proizvodnju, neuspevajući da obezbedi direktnu zaradu za proizvođače”. Bez obzira na to, Bauwens izražava stav da je zavisnost obostrana: kapitalistički sistem i tržišne ekonomije su takođe zavisni od P2P proizvodnje, naročito od mreža za distribuciju obrade informacija. Zbog toga se P2P ekonomija može posmatrati kao proširenje, ili kao već postojeća sfera proizvodnje softvera otvorenog i/ili slobodnog koda, kao i drugih nematerijalnih dobara. Ta ideja obrađena je i u eseju “P2P i ljudska evolucija”, koji proširuje P2P koncept izvan okvira kompjuterske tehnologije. U pomenutom eseju Bauwens vidi egalitarno umrežavanje kao potpuno novi modalitet društvenog odnosa koji redefiniše način na koji se organizuju društvene zajednice danas. Iz toga proizilazi da bi ovaj inovativni oblik nereprezentativne demokratije mogao biti ključni sastojak u pronalaženju rešenja za tekuće globalne izazove, kao i nove, progresivne etike koja predstavlja najviše aspiracije budućih generacija.

 

Eseji:

 

“P2P and Human Evolution”

http://www.networkcultures.org/weblog/archives/P2P_essay.pdf

 

“Peer-to-Peer Relationality”

http://www.barcelonametropolis.cat/en/page.asp?id=23&ui=424

 

“The Political Economy of Peer Production”

http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=499

 

 

O organizaciji:

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije „Napon“ je organizacija osnovana 2006. kao neprofitna organizacija sa ciljem naučnog i stručnog usavršavanja iz oblasti kulture medija i informacijskih i komunikacijskih tehnologija u cilju individualnog i društvenog razvoja podizanjem nivoa svesti građana o pravilnom tumačenju medija i novih tehnologija. Napon istražuje nove načine kolaboracije i produkcije u umreženom društvu.

Predavanje je deo međunarodnog projekta “Tehno-ekologije” koji realizuje Institut za fleksibilne kulture i tehnologije “Napon” (Novi Sad) u saradnji sa organizacijama: RIXC (Letonija), Baltan Laboratories (Holandija), Ars Longa (Francuska) i Finnish BioArt Society (Finska).

Podršku projektu pružili: Program za kulturu Evropske unije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.

Izvor: napon.org

Document Actions