Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Vesti / Net jeftiniji za 30 odsto

Net jeftiniji za 30 odsto

by milobit last modified Sep 14, 2008 01:08 AM
Najava da Telekom konačno gubi jedan monopol.

Internet bi od početka 2009. godine trebalo da pojeftini za oko 30 odsto, saznaje “Novac” u Republičkoj agenciji za telekomunikacije. Ovo bi trebalo da bude efekat tri pravilnika, koja je doneo Ratel, sa željom da omogući jeftiniji i brži internet najširem sloju korisnika.

Tri pravilnika - o Voipu, o mrežama i o međunarodnom povezivanju, za koje Ministarstvo telekomunikacija treba da da zeleno svetlo ovih dana, omogućiće obaranje velikoprodajne cene interneta u Srbiji, čijom prodajom su se do sada bavili samo Telekom i manjim delom Verat. Predsednik Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije kaže za “Novac” da je internet u Srbiji skup zato što samo dve kompanije provajderima prodaju pristup internetu i nameću im visoke cene.

On napominje da će novi pravilnici omogućiti domaćim internet operatorima, koji imaju izgrađenu mrežu, da ubu-duće mogu da se povežu sa međunarodnim mre-žama, npr. u Rumuniji ili Mađarskoj, i otkupljuju internet po velikoprodajnim cenama tri do četiri puta nižim nego kod Telekoma.

Očekuje se da cene interneta budu niže za trećinu, nakon primene novih pravilnika- kaže Radunović. Zainteresovanih internet operatora, koji će registrovati mrežu kod Ratela i dobiti odobrenje za uvoz interneta, za sada ima devet. Radunović očekuje da procedura prijavljivanja operatora i davanje dozvola za uvoz interneta bude završeno do kraja godine, pa bi cene interneta već od Nove godine mogle da padnu. Novo pojeftinjenje internet usluga Radunović najavljuje već od polovine sledeće godine, kada se uvedu dve nove tehnologije- WiMax i CDMA. Ratel je već doneo pravilnike, kojima će se omogućiti uvođenje dve pomenute tehnologije, čime će takođe suzbiti monopol Telekoma i omogućiti niže cene za krajnje korisnike. WiMax je moderna tehnologija koja omogućava širokopojasni pristup visoko kvalitetnom internetu ( preko 512 kb), ali i javna govorna usluga, dakle fiksna telefonija. CDMA je tehnologija, koja pruža mogućnost uvođenja konkurencije u fiksnoj telefoniji, ali i uvođenje interneta, nešto nižeg kvaliteta( od 128 do 256 kb). CDMA je namenjen pre svega slabije naseljenim sredinama, dakle unutrašnjosti Srbije. Oprema za CDMA kako za operatora tako i za korisnika je 10 puta jeftinija nego za WiMax.

Odluka o uvođenju WiMaxa i CDMA je na Ministarstvu telekomunikacija. Mi smo dali predlog da se za obe tehnologije raspišu tenderi za po tri licence i to do kraja ove godine. To će biti dvostruka konkurencija Telekomu, kako u oblasti fiksne tele-fonije, tako i usluga interneta - kaže Ra-dunović. Ukoliko se dobije zeleno svetlo od Ministarstva tele-komunikacija, ove dve tehnologije operativno bi mogle da zažive do polovine 2009. godine. Uslo–vi bi bili za CDMA mrežu da do kraja 2009. pokrije celu teritoriju Srbije, a za WiMaX bi rok bio do 2010. s tim da u prvoj godini gro teritorije bude pokriveno.

Krajnji korisnik će osetiti mnogo pogodnosti, od nižih cena do bolje usluge, pre svega bržeg interneta. Svi ovi predlozi predstavljali bi umerenu liberalizaciju našeg internet tržišta - kaže Radunović.
Slobodan Marković, savetnik ministarke telekomunikacija, ističe da će se nakon primene novih propisa bitno umanjiti monopol Telekoma.

Do sada su samo Telekom i Verat bili povezani sa inostranim operaterima, s tim što je udeo Telekoma preko 95 odsto. Nabavna cena kod Telekoma je oko 4 puta viša nego u regionu. To su zabrinjavajući podaci- tvrdi Marković. Ministarstvo telekomunikacija i Ratel, prema njegovim rečima, očekuju da će se na ovaj način tržišnim putem regulisati cene interneta, a krajnji korisnik će za nešto nižu cenu, sigurno dobiti veću količinu interneta i bolji kvalitet usluga.

Donošenjem nova tri pravilnika, legalizovaće se i Voip tehnologija (korišćenje govorne usluge preko interneta) u Srbiji, koja se ne pominje u sadašnjem Zakonu o telekomunikacijama.


Izvor: Blic

Document Actions