Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Vesti / Pravilnik o kontroli interneta stupio na snagu

Pravilnik o kontroli interneta stupio na snagu

by milobit last modified Jan 14, 2009 08:50 AM
Novi izmenjeni pravilnik o kontroli interneta stupio na snagu. Javnost oštro kritikovala prvu verziju tog dokumenta koju je predložio Ratel.

U 2009. godini ponovo je stupio na snagu Pravilnik o tehničkim uslovima za nadzor internet komunikacije. Prva verzija tog dokumenta je promenjena i iz njega su izbačene pojedine odredbe koje su izazvale negodovanje javnosti.

Nova verzija Tehničkih uslova, koji su stupili na snagu 8. januara, propisuje da hardver i softver za elektronski nadzor moraju da omoguće stvaranje neizbrisive baze podataka o prisluškivanju i nadgledanju internet komunikacije i internet aktivnosti.

Ta baza, kako se navodi u dokumentu Tehničkih uslova, mora da sadrži podatak o tome ko je obavio nadzor, o pravnom osnovu za nadzor internet aktivnosti, kao i podatke o tome koje aktivnosti su nadzirane i datum i vreme nadzora.

Iz novog pravilnika izbačena je odredba da internet operater mora da imenuje osobu za komunikaciju sa "nadležnim državnim organima" uz saglasnost državnih organa, što je jedna od odredbi koje su izazvale oštre reakcije javnosti.

Taj podzakonski dokument propisuje da internet operateri moraju o svom trošku da omoguće državnim organima da nadziru internet aktivnosti korisnika, kao i da im dostave podatke o korisnicima i servisima.

U saopštenju koje je povodom ponovnog stupanja na snagu Tehničkih uslova izdao Ratel, navodi se da je to podzakonski dokument i da se sprovodi u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, Ustavom, kao i sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji je nedavno usvojen.

Zbog moguće zloupotrebe odbačena prva verzija pravilnika

Prva verzija pravilnika stupila je na snagu u julu 2008. godine, a protiv tog pravilnika su se izjasnili poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, zaštitnik građana Saša Janković, nevladine organizacije i stručnjaci, a internet provajderi su ukazali da bi im primena tehničkog uputstva nametnula velike troškove.

Šabić je ukazao da bi primena tog pravilnika mogla da dovede do zloupotreba jer Srbija još nema zakon o zaštiti podataka o ličnosti ni funkcionalne mehanizme zaštite prava na tajnost podataka.

Ratel je Tehničke uslove stavio van snage krajem avgusta, posle konsultacija sa Zaštitnikom građana, a 22. decembra donet je novi tekst, u koji su unete izmene i na koji je "zeleno svetlo" dalo i Ministarstvo za telekomunikacije, pa je on stupio na snagu 8. januara.

U međuvremenu je usvojen i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji se primenjuje od 1. januara 2009. godine.

Izvor: RTS

1

Document Actions