Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / chrgp

chrgp

by milobit last modified Sep 06, 2007 03:22 PM

Funkcija:

chgrp&#160 (change group) menja grupnu pripadnost datoteke u direktorijumu

Sintaksa:

chgrp [-Rcfv] [-recursive] [-show-changes] [-silent] [-quiet] [-verbose] grupa datoteka ...

Opis:

Naredba chgrp menja grupnu pripadnost datoteke ili direktorijuma. Upotreba komande chgrp je moguća samo ako datoteka pripada vama ili ako ste Superkorisnik (root). Dodeljivanje datoteka jednoj grupi je moguće samo onda ako ste član te iste grupe.

Lista svih dozvoljenih grupa se dobija kommandom id -a ili sa groups.

Opcije:

-c
(changes) ova opcija pokazuje datoteke čije su grupe promenjene
-f
(force) nijedna greška neće biti ispisana na ekranu
-v
(verbose) sve akcije (dešavanja) ce biti ispisane na ekranu
-R
(recursive) grupna pripadnost datoteka u poddirektorijumima će takođe biti promenjena

Pogledaj:

chmod i chown

Autor:

David MacKenzie

Document Actions

Filed under: