Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / chsh

chsh

by milobit last modified Sep 06, 2007 03:22 PM

Funkcija:

chsh menja upis za Loginshell u Password datoteci.

Sintaksa:

chsh [-s Shell] [-luv] [korisnik]

Opis:

chsh omogućava svakom korisniku koji je registrovan na sistemu da sam menja LoginShell i to bez pomoći superkorisnika (root). Loginshell se upisuje u datoteci /etc/passwd i to u poslednjem polju korisnika. Ova datoteka može da se menja samo sa privilegijom Superkorisnika (root). chsh program radi pod SUID root bitom i time omogućava običnim korisnicima da ove podatke menjaju sami. Što znači da će pri efektivnom korišćenju programa vaša prava biti zamenjena pravima Sueprkorisnika (root). Da se ne bi ugrozila sigurnost sistema samo programi koji su upisani u datoteci /etc/shells će moći da se koriste kao Loginshell.

Kao običan korisnik možete samo sebi da menjate Loginshell, Superkorisnik (root) može svim korisinicima da menja Loginshell.

-s Shell
odredjuje zadati Shell za novi Loginshell
-l
(list) ispisuje listu svih dozvoljenih Shell-ova
-u
(usage) ispisuje kratak help za program
-v
(version) ispisuje verziju programa

Autor:

Salvatore Valente

Document Actions

Filed under: