Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / cksum

cksum

by milobit last modified Sep 06, 2007 03:22 PM

Funkcija:

cksum izračunava CRC probnu sumu i broj bajtova za jednu datoteku

Sintaksa:

cksum [datoteka ...]

Opis:

cksum izračunava CRC probnu sumu za jednu ili više datoteka metodom ,,cyclic redundancy check'' (CRC) koja je određena POSIX.2 standardom. U slučaju da se posle naredbe ne napiše datoteka ili se umesto datoteke stavi `-' , cksum će da učitava standardni ulaz i da ipiše probnu sumu tek onda kada se pomocu CONTROL-D prekine proces izvršenja komande.

Rezultat programa cksum sastoji se od probne sume, dužine datoteke i njenog imena. Pri slanju preko UUCP-a probna suma može da se pošalje sa datotekom, tako da korisnik koji prima datoteku ima mogučnost da proveri ispravnost datoteke kao i da ustanovi da li je dužina datoteke ista i tim utvrdi da je primljena datoteka kompletna.

Postoje i druge metode za izračunavanje probne sume, koje se ne slažu sa POSIX.2 standardom. Dve takve metode koristi komanda sum. Komanda cksum nije kompatibilna sa komandom sum.

Pogledaj:

sum

Autor:

Frank Q. Xia

Document Actions

Filed under: