Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / compress

compress

by milobit last modified Sep 06, 2007 03:22 PM

Funkcija:

compress komprimuje "pakuje" datoteke

Sintaksa:

compress [-cdfrvV] [-b Maxbits] [datoteka ...]

Opis:

compress komprimuje "pakuje" sa LZW (Lempel-Ziv-Welč) algoritmom. Pre nego što commpres program komprimuje datoteku on prvo proveri da li će datoteka koja treba da se komprimuje biti zaista manja posle komprimovanja nego pre. Samo u tom slučaju će originalna datoteka biti izbrisana posle komprimovanja. Ako se posle compress komande ne napiše nikakva datoteka, onda će program automacki da učitava podatke sa standardnog ulaza i da ispisuje na standardni izlaz. U slučaju da datoteka.Z već postoji, ona neće biti prepisana. compress ne menja vremenski otisak datoteke.

Programi uncompress i zcat su linkovi na compress, kod kojih su odredjene opcje već integrisane.

uncompress radi kao `compress -d', što znači da otpakuje datoteke koje su zapakovane sa compress komandom.

zcat radi kao `compress -dc', što znaci da ispisuje datoteke koje su zapakovane na standardni izlaz. Ova funkcija se koristi u Shell-skripama, zdiff, zmore ili zless se koriste tako što sadržaj otpakovih datoteka dalje prosleđuju na odredjene filtere.

Za komandu compress može slobodno da se kaže da je standardni program za kompresiju u UNIX okruženju. Kombinovanjem sa komandom tar koristi se za arhiviranje datoteka. GNU tar omgućava direktnu podršku za compress komandu.

U zadnje vreme se više koristi nova komanda gzip za koprimovanje pojedinačnih datoteka, zato što postiže značajno veču kompresiju. U okvisu slobodnog softwarera commpress komanda je u potpunosti zamenjana gzip komandom.

Opcije:

-c
(compress) (de-) komprimovanja datoteka će biti ispisana na standardni izlaz
-d
(decompress) dekomprimuje datoteku, koprimovana datoteka će pri tome biti prepisana
-f
(force) prepisuje postojeću izlaznu datoteku i zamenjuje datoteku, iako uprkos kompresiji datoteka nije ispala manja
-v
(verbose) dodeljuje ime datoteci kao i veličinu
-V
(Version) ipisuje verziju programa
-r
(recursiv) komprimuje rekurzivno sve datoteke u poddirektorijumima
-b Maxbits
odredjuje dubinu komprimovanja (standardno podešeno na 16 Bit-a)


Autori:

Spencer W. Thomas, Jim McKie, Steve Davies, Ken Turkowski, James A. Woods, Joe Orost, Dave Mack i Peter Jannesen

Document Actions

Filed under: