Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / date

date

by milobit last modified Jul 23, 2008 03:21 PM
Tačno vreme

Funkcija:

date ispisuje ili menja sistemsko vreme

Sintaksa:

date [-u] [-s datum] [+format karakter][MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

Opis:

Komanda date ispisuje ili menja sistemsko vreme.

Komanda date se manje koristi za pokazivanje datuma u komandom radu, već se uglavnom korisiti za svestrano formatiranje datuma u Shell skriptama.

U dobro konfigurisanom Linux sistemu komanda date se automatski podešava na lokalnu zonu. Naročito je dobro urađeno pomeranje vremena između srednje evropskog vremena (MET) i letnjeg vremena (Daylight Saving Time (DST), MEST). Vremenska zona TZ može da se menja sa lokalnom promenljivom.

Upisivanjem promenljive LANG ili LC_TIME sa važećom vrednošću, može se dobiti format datuma specifičnan za navedenu zemlju.

Koristeći karakter `+' možemo spajati sledeće formatne blokove:

%%
karakter %
%n
kraj reda
%t
tabulator

Mesta za sate, minute i sekunde:
%H
sati, 00 do 23
%I
sati, 00 do 12
%k
sati, 0 do 23
%l
sati, 1 do 12
%M
minuti 00 do 59
%p
AM ili PM ,odnosno lokalno pokazivanje za prepodne i popodne
%r
vreme, 12 satno (hh:mm:ss AM/PM)
%R
vreme, hh:mm
%s
sekunde od 1.1.1970, 00:00:00 Sat (Epoche)
%S
sekunde 00 do 59
%T
vreme, 24 satno (hh:mm:ss)
%X
vreme, 24 satno (%H:%M:%S)
%Z
vremenska zona; ili prazno, ako ni jedna zona nije podešena

Mesta za datum:
%a
skraćenica za dan u nedelji u lokalnom formatu
%A
dan u nedelji u lokalnom formatu
%b
skraćenica za mesec u godini u lokalnom formatu
%B
mesec u godini u lokalnom formatu
%c
datum i vreme u lokalnom formatu
%C
vek
%d
dan u mesecu, 01 do 31
%D
datum (mm/dd/yy)
%e
dan u mesecu, 1 do 31
%h
isto kao %b
%j
dan u godini
%m
mesec 00 do 12
%U
broj nedelja, nedelja se uzima kao prvi dan nedelje
%w
dan u nedelji 0 do 6
%W
broj nedelja, ponedeljak se uzima kao prvi dan nedelje
%x
datum (mm/dd/yy)
%y
zadnje dve cifre veka
%Y
ceo broj (cifra) godine

Podešavanje sistemskog vremena

Podešavanje vremena je dozvoljeno samo sistem administratoru.

Unošenje novog datuma može da se uradi ili sa -s opcijom, ili u formi jednog jeding broja. Mesta broja imaju sledeće značenje:

MM
mesec
DD
dan u mesecu
hh
sati
mm
minuti
CC
prva dva mesta broja za godinu (neobavezno)
YY
zadnja dva mesta broja za godinu (neobavezno)
ss
sekunde (neobavezno)

Opcije:

-d datum
menja datum u standardni format ili u neki drugi koji je u definisan u komandnom redu
-s datum
(set) definiše vreme na Datum; Datum može da sadrži ime meseca, vremensku zonu ili neku drugu srodnu opciju
-u
(universal) ispisuje (ili definise) vreme kao UCT (Universal Coordinated Time, poznato i kao Greenwich Mean Time)

Okruženje:

U TZ lokalnoj promenjivoj može da se nalazi druga vremenska zona od one koja je sistemski već podesena od strane administratora. Ako u datoteci /usr/lib/zoneinfo ne postoji ili nije određena ni jedna vremenska zona, system će automatski da podesi na GMT.

Ako aktuelna verzija date podržava local onda se u lokalnoj promenljivoj pomoću LANG ili LC_TIME može podesiti lokalni format datuma. Vrednost te promenjive mora da odgovara jednnom poddirektorijumu /usr/lib/locale u kome mora da se nalazi datoteka LC_TIME sa ogovarajućom tminfo strukturom.

Primer:

Sa komandom
$ date "+Tačno je %H sati i %M minuta."
Tacno je 18 sati i 21 minut.
$ _

može se jednostavno i dobro razumljivo vreme ispisati na ekranu. Ako imate sistem administratorska prava, možete da podesite sistemsko vreme:

# date -s "Mo Mai 21 18:25:07 GMT 2001"
Mo Mai 21 18:25:07 MET DST 2001
# _

Datum će biti interno upamćen pomoću cetvorobajtne celobrojne promenjive. "Nulta tacka" je 1.1.1970 u 0 sati. Ovaj datum se još označava kao Epoha. Opseg dozvoljenog sistemskog vremena počinje 13.12.1901 godine u 20:45:52 i završava se 19.01.2038 u 03:14:07 (Universal Coordinated Time).

Ukoliko želite da vidite vreme u nekoj drugoj vremenskoj zoni, dovoljno je da podesite promenljivu TZ. Na primer, ako želite da pogledate koliko je sati u Londonu:

# TZ=Europe/London date

Za punu listu mogućih vrednosti promenljive TZ, pogledajte /usr/share/zoneinfo.

Autor:

David MacKenzie

Document Actions

Filed under: