Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / df

df

by milobit last modified Sep 06, 2007 03:22 PM

Funkcija:

df (disk free) pokazuje koliko još ima slobodnog prostora na Harddisk-u

Sintaksa:

df [-aikPv] [-t Fstyp] [-all] [-inodes] [-type fstype] [-kilobytes] [-portability] [Putanja...]

Opis:

df pokazuje slobodan prostor File-sistema, na kome su sve Putanje direktorijuma naseljene. Ako se u komandi eksplicitno ne navede direktorijum, slobodan prostor biće prikazan za sve File-sisteme. Podaci će biti prikazani u kilobajtima ako promenjiva okruzenja ne sadrži opciju POSIXLY_CORRECT. U tom slučaju slobodan prostor biće prikazan u 512-bajtnim blokovima.

Ako je Putanja, apsolutno ime uređaja koji se nalazi na File-sistemu, onda će slobodan prostor (particija harddiska) biti ispisan samo za taj uređaj. Ostatak slobodnog prostora osatlih uređaja neće biti prikazan.

Opcije:

-a
(all) pokazuje sve vrste File-sistema kao i one koji imaju kapacitet 0 bajta i tip ignore ili auto
-i
(inodes) pokazuje opterećenje Inode-a umesto opterećenje blokova
-k
(kilobytes) pokazuje slobodan prostor u kilobajtima, iako je u okruženju postavljeno POSIXLY_CORRECT
-P
(portability) ispisuje po jedan red za svaki File-sistem
-t Fstyp
(type) ograničava izlaz samo na File-sisteme tipa Fstyp

Autor:

David MacKenzie

Document Actions

Filed under: