Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / hostname

hostname

by milobit last modified Sep 06, 2007 03:22 PM

Funkcija:

hostname pokazuje ili dodeljuje (DNS Networkname) "ime" sistema

Sintaksa:

hostname [-dfshv] [-F datoteka] [ime]

Opis:

hostname komanda se upotrebljava da bi se videlo ime lokalnog računara odnosno da bi se ime lokalnog računara upisalo ili promenilo.

Ime računara dobija na značenju tek onda kada se računar nalazi u mreži. Ali uprkos tome se i samostalnim (koji nisu u mrezi) racunarima daju imena. Svaki računar i mreži ima svoje "puno ime i prezime" (Fully Qualified Domain Name) koje se satoji od imena računara i domena. Ime domena (DNS) pokazuje lokalnu mrežu u kojoj se računar nalazi.

Promena imena računara je moguća samo ako imate root prava. Normalno je da se pri startovanju sistema ime računara odredi pomoću sistemskog programa za inizijalizaciju.

Ako želite da koristite kompletnu funkcionalnost hostname komande onda možete da date ime računaru koji nije u mreži tako što ćete u /etc/hosts datoteci upisati ime računara kao prvi upis za Loopback-Device.

-s
ispisuje samo ime računara (bez domena)
-f
ispisuje puno "ime" računara (sa domenom)
-d
ispisuje (DNS-) ime domena lokalne mreze
-h
ispisuje kratak "Help" programa
-v
pokazuje verziju programa
-f datoteka
određuje jednu datoteku iz koje treba ime računara da se isčitava

Pogledaj:

uname

Autor:

Peter Tobias

Document Actions

Filed under: