Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / id

id

by milobit last modified Sep 06, 2007 03:22 PM

Funkcija:

id ispisuje realni i efektivni User-ID (korisnički idetifikacioni broj) i Group-ID (idetifikacioni broj grupe)

Sintaksa:

id [-gnruG] [-group] [-name] [-real] [-user] [-groups] [korisničko ime]

Opis:

id-komanda ispisuje realni "broj korisnika" (UID) sa imenom korisnika i svim grupama, u kojima je korisnik "upisan", sa njegovim brojem (GID) i imenom. Kada se efektivni korisnik ne poklapa sa realnim, onda će i efektivni korisnik takođe biti ispisan.

Opis:

-g
ispisuje samo identifikacioni broj grupe
-n
ispisuje ime korisnika odnosno ime grupe, umesto identifikacionog broja (samo u kombinaciji sa -u, -g ili -G)
-r
ispisuje realni umesto efektivni korisnički odnosno identifikacioni broj gupe (samo u kombinaciji sa u, -g ili -G)
-u
ispisuje samo identifikacioni broj korisnika
-G
ispisuje identifikacione brojeve svih grupa i svih korisnika

Autori:

Arnold Robbins i David MacKenzie

Document Actions

Filed under: