Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Komande / kill

kill

by milobit last modified Sep 06, 2007 03:22 PM

Funkcija:

kill prekida (zaustavlja) procese

Sintaksa:

kill [-s Signal] [-p] [-a] [-l [Broj Signala]] Proces ...

Opis:

kill komanda se koristi, kada su u pitanju procesi koji se oteli kontroli (obesili) i ne mogu da se zaustave na normalan način.

Signal može da se prikaže sa imenom ili njegovim signalnim brojem pid. U slučaju da signal ne može da se specifikuje, biće poslat signal SIGTERM (15) na zadati proces.

Bez root privilegija mogu da se prekidaju samo sopstveni signali (procesi).

Kada jedan proces primi signal, mogu da se dese sledeći slučajevi:

1.
Kada je korisničkom programu data specijalna funkcija za korišćenje signala, signal će biti uhvaćen. Signali koji su uhvaćeni mogu da se koriste za popravku asinhronih grešaka kao i primitivne komunikacije izmedju procesa.
2.
Signal može da se ignoriše. To je redovan slučaj za sve signale koji ne mogu da se kontorlišu (uhvate).
3.
Signali SIGKILL i SIGSTOP ne mogu da se kontrolišu (uhvate) zato što ih kernel direktno koristi. Sa SIGKILL (9) proces će biti odmah prekinut.

U bash Shell-u je ugrađena kill komanda, koja eksterne programe prikriva kad se izričito sa command komandom ne pozove eksterni program.

Opije:

-s Signal
salje Signal umesto SIGTERM (15)
-p
ispisuje broj procesa za signal koji je poslat, bez slanja
-a
navodi komandu kill da prikazuje procese ostalih korisnika
-l
ispisuje listu sa imenima svih signala; Signalni broj će biti preveden kao argument u odgovarajuće ime signalna

Autor:

portirano sa BSD 4.4 sa doradom Salvatore Valente

Document Actions

Filed under: