Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / members / gbranko / Uputstva / Kako kreirati jednostavan patch

Kako kreirati jednostavan patch

by gbranko last modified Jun 30, 2010 09:21 AM

Jednostavan primer za kreiranje pečeva

imamo C source file koji ne može da se kompajlira (hello.c)

#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Hello, %s\n", name);
    return 0;
}

da bi bilo moguće kompajlirati ga, potrebno je deklarisati promenljivu name tipa char[], npr.

char name[] = "ime";

 prvi file kopiramo kao hello.c_orig, i napravimo izmene u postojećem hello.c

#include <stdio.h>

int main(void) {     
  char name[] = "ime";     
  printf("Hello, %s\n", name);  
  return 0; 
}

 sledeće što uradimo je

# diff -urN hello.c_orig hello.c >> fix.patch

i dobijamo file fix.patch koji izgleda ovako

--- hello.c_orig        2010-06-29 22:20:06.654030638 +0200
+++ hello.c     2010-06-29 22:23:23.330028918 +0200 
@@ -1,6 +1,7 @@  
#include <stdio.h>    

int main(void) {  
+    char name[] = "ime";       
     printf("Hello, %s\n", name); 
     return 0;
   }
}

Document Actions