Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / members / nemysis / Koje komande postoje u Linux-u

Koje komande postoje u Linux-u

by nemysis last modified Apr 22, 2010 02:05 AM
Sigurno želite da znate koje sve komande postoje u Linux-u.

 

Tražite “100 Linux Commands“ na internetu

 

 

Bash podkomande sa primerima

 

http://ss64.com/bash/

 

http://oreilly.com/linux/command-directory/

 

 

Dobre stranice

 

http://www.linux.org/docs/ldp/howto/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html

 

http://www.pixelbeat.org/cmdline.html

 

http://subnet.ir/index.php?id=160

 

http://linuxpoison.blogspot.com/2008/09/usefull-100-commands.html

 

http://www.linuxcommand.org/

 

 

Odlična stranica

 

http://linux.101hacks.com/toc/


http://www.thegeekstuff.com/

 

 

Na nemačkom

 

http://www.jux-net.info/jux2/docs/sys100/index.html

 

 

Razna uputstva koja se moraju znati

 

http://www.tuxradar.com/content/more-linux-tips-every-geek-should-know

 

 

Izvršite ovu komandu i videćete mnogo informacija

 

bash -x

 

 

U konzoli pritisnite

 

Dva puta tabulator, to jest

 

TAB TAB

 

potvrdite sa "y" i videćete sve komande koje možete koristiti u Vašem Linux-u.

 

 

Napišite prva slova od neke komande koju trebate a ne znate je do kraja i pritisnite

 

TAB

 

ili dva puta

 

TAB TAB

 

i dobićete listu alternativa koje možete koristiti

 

 

Prikazuje / direktorijum uključujući i sakrivene fajle ili direktorijume

 

/ TAB TAB

 

Prikazuje direktorijum uključujući i sakrivene fajle ili direktorijume

 

direktorijum TAB TAB

 

 

Prikazuje / direktorijum bez sakrivenih fajli ili direktorijuma

 

* TAB TAB

 

 

Svi postojeći korisnici iz /etc/passwd

 

~ TAB TAB

 

 

Sve System varijable

 

$ TAB TAB

 


Unose iz /etc/hosts

 

@ TAB TAB

 

 

Izgleda kao komande ls ili dir

 

= TAB TAB

 

 

Da vidite prethodne komande možete ići samo strelicom na gore ili dole

ili sa ovom komandom

 

!:0

 

 

Zadavanjem znaka !ispred komande, ponovice kompletnu komandu sa svim argumentima koje ste zadali poslednji put. Na primer zadnja komanda je bila

 

cd /

 

!cd
cd
/

 

 

Ako želite znati šta neka komanda radi, onda normalno napišite

 

komanda --help

 

i dobićete opis programa i spisak opcija koje možete upotrebiti

 

 

Ovo je manual, uputstvo za upotrebu

 

man komanda

 

 

Koji manuali sve postoje za taj paket ili string program vidite na primer

 

apropos xterm

apropos vnc

 

 

Za dosta programa možete videti uputstva u

 

cd /usr/share/man

 

 

Pogledajte prvo ovu fajlu, gde se šta nalazi

 

cat /usr/share/man/whatis

 

 

Koristite ove specifične komande za

 

Obnavljanje /etc/ld.so.cache

 

ldconfig

 

 

Čita /etc/env.d i automatski pravi /etc/profile.env i /etc/ld.so.conf pa zove onda ldconfig

 

env-update

 

 

To isto i da odmah radite sa promenjenim okruženjem

 

env-update && source /etc/profile

 

 

Da napravite novu listu zavisnosti (dependency) za modprobe,

to je komanda za podizanje modula

 

depmod -a

 

 

 

Napravio sam ovu fajlu koja sve odjednom uradi, plus daje verziju Kernel-a

 

/home/bin/env-update-

 

#!/bin/sh

echo ""
echo "Obnavljam /etc/ld.so.cache, ulazim eventualno u novo okruženje,"
echo "pravim listu zavisnosti za module i verziju Kernel-a"
echo ""
env-update && source /etc/profile && depmod -a && echo $PATH
echo ""
uname -rms
echo ""

 

 

Kako se koriste SysRq ključevi

 

http://www.linuxhowtos.org/Tips%20and%20Tricks/sysrq.htm

Document Actions