Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Arch / Lirc za Prolink Pixelview PV-BT878P+ tv karticu

Lirc za Prolink Pixelview PV-BT878P+ tv karticu

by Zoran Olujić last modified Oct 14, 2008 02:29 PM
Verovatno radi i za sve ostale kartice koje su ranije koristile lirc_gpio drajvere
Ovo je kompletno uputstvo za podešavanje moje TV kartice "Prolink Pixelview PV-BT878P+" i verujem da će raditi na svim karticama koje su ranije koristile lirc_gpio drajvere. Problem za korišćenje ovih drajvera uz lirc je nastao kada su drajveri postali podržani u kernelu i lirc_gpio od tada više ne može lako da se podesi da radi a i nema potrebe jer drajveri već postoje u samom operativnom sistemu. Posle malo pretrage po internetu uspeo sam da podesim lirc.

Prvo je potrebno instalirati lirc i lirc-utils

# pacman -S lirc lirc-utils


Pokrenite lirc

# /etc/rc.d/lircd start


Zatim je potrebno da vidite gde se vaš IR uređaj nalazi:

cat /proc/bus/input/devices


Ovom komandom će se izlistati i drugi uređaji poput miša, tastature... Treba na nađete gda se nalazi IR prijemnik i to će izgledati nešto slično ovome:

I: Bus=0001 Vendor=109e Product=036e Version=0001
N: Name="bttv IR (card=70)"
P: Phys=pci-0000:02:03.0/ir0
S: Sysfs=/class/input/input5
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event5
B: EV=100003
B: KEY=2c0814 100004 0 0 0 4 2008000 2090 2001 1e0000 4400 0 ffc


Odatle nam je potreban sledeći podatak:

event5


U mom slučaju to je event5 ali kod vas može biti i drugi broj i njega stavljajte svugde umesto broja 5 u narednim koracima.

Zatim napravite lircd konfiguracioni fajl sledećom komandom:

# irrecord -H dev/input -d /dev/input/event5 irrecord


Kao root, i pratite uputstva. Nakon čega će biti napravljen fajl irrecord. irrecord ćete moći da nađete u home i potrebno je kopirati ga na /etc/lircd.conf

# mv irrecord /etc/lircd.conf


Nakon toga otvorite /etc/conf.d/lircd da bi ispravno podesili drajvere.
U ovom primeru, to izgleda ovako:

LIRC_DEVICE="/dev/input/event5"
LIRC_DRIVER="dev/input"


Snimite i restartujte lirc komandom:

/etc/rc.d/lircd restart


Kao root.

Sada bi trebalo da su drajveri podešeni. Da bi proverili da li je to tako pokrenite u konzoli: irw i pritisnite neko dugme na daljinskom upravljaču, evo kako to kod mene izgleda:

$  irw
0000000080010002 00 1 irrecord
0000000080010003 00 2 irrecord
0000000080010182 00 tv/fm irrecord
00000000800100e2 00 scan irrecord
00000000800100d9 00 zoom irrecord

Sada su drajveri provereni i lirc radi ispravno.

U narednom uputstvu će biti objašnjeno podešavanje komandi za različite programe, kao i globalnih komandi za sve programe.

Document Actions