Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Arch / Pacman instalacija, deinstalacija i pretraga paketa

Pacman instalacija, deinstalacija i pretraga paketa

by gbranko last modified Sep 21, 2009 01:05 PM
Uputstvo za korišćenje pacman paket menadžera

Da biste instalirali i koristili nove pakete i ažurirali postojeće morate znati par osnovnih stvari. To se može raditi na više načina jedan od jednostavnijih je korišćenjem menadžera za pakete. Kod Arch linuxa se koristi paket menadžer nazvan pacman koji je specijalno izrađen za ovu distribuciju. U ovom uputstvu ćemo obraditi par osnovnih operacija sa pacman-om kako bismo mogli manipulisati paketima. Pacman je konzolna aplikacija,  tako da sve komande izvrsavamo iz konzole.

Za većinu operacija sa pacmanom potreban vam je root nalog.

Sinhronizacija lokalne baze paketa sa udaljenom:

 # pacman -Sy

 Sinhronizacija baze i ažuriranje vec instaliranih paketa

# pacman -Syu       

 Traženje paketa u bazi

# pacman -Ss ime_paketa

 Instalacija paketa

# pacman -S ime_paketa

 Deinstalacija paketa

# pacman -R ime_paketa

 Brisanje zavisnih paketa, ali samo onih koji nisu potrebni drugim instaliram paketima

# pacman -Rs ime_paketa

 Pretraga instaliranih paketa

# pacman -Qs ime_paketa

 Izlistavanje instaliranih paketa

# pacman -Q 

Brisanje paketa iz keša koji nisu trenutno instalirani i nalaze se u /var/cache/pacman/pkg

# pacman -Sc

 

Za ostale napredne funkcije možete se poslužiti man stranicama

 # man pacman 

ili na ArchWiki/Pacman

Document Actions