Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Debian/Ubuntu / Beryl

Beryl

by Toni Gualtieri last modified Oct 31, 2007 08:51 PM
Unapredite vaše radno okruženje sa berylom

Podešavanja za ATI Radeon kartice


Kao prvo morate imati drajvere za vašu karticu.Za to idite u System - Administration - Restricted Drivers Manager i enableujte ATI accelerated graphics driver. Najbolje je kada ovo uradite da restartujete sistem. Zatim u /etc/X11/xorg.conf dodajte:
Section "Extensions"
Option "Composite" "1"
EndSection
Instalirajte xserver-xgl
sudo apt-get install xserver-xgl
Posle instalacije editujte /usr/local/bin/startxgl.sh dodavajući sledeće (ako napostoji taj fajl onda je kreirajte):
#!/bin/sh
Xgl :1 -fullscreen -ac -accel xv:pbuffer -accel glx:pbuffer &
DISPLAY=:1
exec dbus-launch --exit-with-session gnome-session
Posle toga podesite prava izvršavanja
chmod 644 /usr/local/bin/startxgl.sh
Editujte /usr/share/xsessions/xgl.desktop dodavajući sledeće (ako napostoji taj fajl onda je kreirajte):
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=GNOME with XGL
Comment=
Exec=/usr/local/bin/startxgl.sh
Icon=
Type=Application
Isto podesite prava kao i za startxgl.sh znači:
chmod 644 /usr/share/xsessions/xgl.desktop
Sledi instalacija beryl-a. Za to prvo treba u /etc/apt/sources.list da disableujete universe repozitorijume, i na kraj dodajte:
deb http://ubuntu.beryl-project.org/ feisty main
pošto za ovaj repozitorijum su vam potrebni ključevi to ćete nabaviti ovako:
wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add -
zatim sledi update:
sudo apt-get update
Čim to završi pokrenite sledeće:
sudo apt-get install beryl emerald-themes
Posle toga slobodno možete da enableujete ugašene universe repozitorijume u /etc/apt/sources.list -u ali prilikom updateovanja pazite da slučajno ne pregazite beryl.

Sledi pokretanje beryl-a:
beryl-manager
Kada sve to podesite,ostaje vam još da namestite beryl po vašem ukusu. Za to idete u Beryl Settings Manager.

Nekoliko interesantnih stvari koje ne bi bilo loše podesiti. Pod window management uključite application window switcher (za shortcut možete staviti alt+tab), move windows,place windows, resize window, i scale. Pod desktop uključite desktop cube i rotate cube. Pod desktop cube idite na skydome i štiklirajte skydome i animate skydome. Ako hoćete i sliku da ubacite morate prvo da je resize-ujete da bude dimenzija 1024x1024 ili 2048x2048.
      
Pod transparency štiklirajte sve tri stavke.

Pod shortcuts podesite kojom kombinacijom želite da prikažete kocku. (Meni je nekako elegantija kombinacija <Control><Alt>1 (Ctrl+Alt+levi klik miša))

 • Pod rotate cube pod Behaviour podesite zoom na najveću vrednost.
 • Pod visual effects uključite 3d effects, animations, window decoration i wobbly windows.
 • Pod animations možete podešavati kako da vam se ponašaju prozori npr.za minimize, maximize ...
 • Pod extras možete uključiti Dbus i window previews.
 • Pod development štiklirajte enable window crash handler, i na kraju uverite se da je pod Image format sve uključeno (Jpeg, png i svg).
 • Pri podešavanju prečica naletaćete na <Super> to vam je na tastaturi tzv. windows key.

Lista nekih prečica:
 • Alt+tab - menjanje aktivnog prozora
 • <Super>+Pause - slično kao alt+tab
 • Ctrl+Alt+levi klik miša - Prikazivanje kocke i odabir radne površine
 • Alt+levi klik miša nad prozorom - pomeranje prozora
 • Alt+scroll dugme - resize prozora
 • Alt+desni klik miša nad prozotom - window properties
 • Alt+F5 - minimizacija prozora
 • Alt+F4 - zatvaranje prozora

Document Actions