Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / Gentoo stage4

Gentoo stage4

by Nikola Novaković last modified Sep 17, 2007 06:45 PM
...ili kako da instaliram gentoo na laptop, a da ne umre od kompajliranja

Posedujete ultra brzu desktop mašinu sposobnu da izađe na kraj sa silnim danonoćnim kompajliranjem i navukli ste se na Gentoo. Sada bi ga želeli i na svom starom notebook-u ili pentium I radnoj stanici koju ste dobili od tekte (strica, ujaka, brata, sestre, jetrve...) i želite od nje da napravite Gentoo box. Pri samoj pomisli na tako nešto uplašili ste se da vam ne umre laptop ostavljen danonoćno pod punim opterećenjem da kompajlira, ili u slučaju pentium I da možda tek vaši unuci pri kraju ovog veka dočekaju da vide gotov sistem. Postoje dva načina da ovo rešite:

  1. Korišćenjem distcc-a

  2. Kreiranje stage4 na desktop mašini


Prvi način podrazumeva da u kompajliranje bude uključena i vaša desktop mašina, medjutim onda i dalje morate držati vaš laptop uključen. Ovo uputstvo opisuje drugi način. Ideja je da na desktop mašini kreirate kompletan sistem za vašu slabu mašinu i da taj sistem kasnije samo otpakujete na slaboj mašini. Princip je sličan instalaciji Gentoo distribucije bez grafičkog instalera.

Pod terminom "desktop" podrazumeva se mašina na kojoj se vrši kompajliranje, dok "laptop" označava mašinu na koju je potrebno instalirati Gentoo (otpakovati stage4).

Ako želite samo da klonirate gotov sistem, možete odmah preći na sekciju Pakovanje i selidba. Ovo uputstvo je pisano za slučajeve da su vam i desktop i laptop mašina iste arhitekture ili ako vam je dekstop 64-bitni, a laptop 32-bitni (obrnuto ne može).

Otpakivanje stage3

Kao prvo potrebno je napraviti direktorijum na dekstop mašini koji će predstavljati root (/) za laptop mašinu. Možete samo kreirati direktorijum, a ako imate slobodnu particiju, možete je monitrati na neku lokaciju npr.


# mkdir /mnt/laptop

a ako želite da montirate particiju ili disk kucate i


# mount /dev/hda2 /mnt/laptop

Naravno, umesto hda2 stavite vaš disk/particiju.


Na lokaciji http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml odaberite mirror i skinte stage3 arhivu za vašu arhitekturu (arhitekturu laptop računara).

Arhivu otpakujete u /mnt/laptop


# cd /mnt/laptop
# tar xjpf /putanja/do/arhive/stage3*tar.bz2


Montiranje

Za sada je nepotrebno praviti kopiju portage-a, a pogotovo distfiles-a, pa ćemo povezati da naš laptop koristi portage od desktop mašine. Takođe, potrebno je montirati i /dev i /proc direktorijum i kopirati resolv.conf.


# mount /usr/portage /mnt/laptop/usr/portage
# cp -L /etc/resolv.conf /mnt/laptop/etc
# mount -t proc none /mnt/laptop/proc
# mount -o bind /dev /mnt/laptop/dev


FLAGOVI

Potrebno je srediti flagove u /mnt/laptop/etc/make.conf ili ako koristite paludis /mnt/laptop/etc/paludis/. Konfiguracija USE i CFLAGS neće biti ovde opisivana, jer već postoji uputstvo za to na ovom sajtu.


CHROOT-ovanje

Sledeći korak je korišćenje komande chroot koja služi za promenu root direktorijuma.

U slučaju da su vam i desktop i laptop iste arhitekture (npr x86), dovoljno je kucati sledeće

# chroot /mnt/laptop /bin/bash
Ako je vaš desktop 64-bitni, a laptop 32-bitni. potrebno je kucati

# linux32 chroot /mnt/laptop /bin/bash

Sada nam je /mnt/laptop postao root direktorijum (/). Sada je potrebno kreirati promenljive novog okruženja i učitati ih u memoriju. To radimo pomoću sledeće dve komande.

# env-update
# source /etc/profile

Ne bi bilo loše označiti prompt u tom terminalu, kako bi znali da je promenjen root.

export PS1="(chroot) $PS1"

Konfigurisanje
Pre nego što predjemo na instalaciju i kompajliranje, potrebno je podesiti parametre sistema (sat, mreža i sl.). Ovde su podešavanja data u grubim crtama, detaljniji opis se može naći u gentoo handbook koji je dostupan na zvaničnom sajtu gentoo distribucije.
Kao prvo, potrebno je podestit lokalizaciju. To možete uraditi editovanjem /etc/locale.gen ili koristeći alat locale-gen. Nakon toga je potrebno podesiti vremensku zonu. Odaberite vašu zonu u /usr/share/zoneinfo i kopirajte je u /etc/localtime.

# cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Belgrade /etc/localtime

Sledi instalacija i kompajliranje kernela. Kernel preuzimate sledećom komandom

# emerge gentoo-sources

Nakon toga iskompajlirajte kernel (manualno ili koristeći genkernel). Ubacite module potrebne za učitavanje u /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6
Posle kompajliranja kernela potrebno je podesiti sledeće konfiguracione fajlove
  • /etc/fstab
  • Mreža (/etc/hosts, /etc/conf.d/hostname i /etc/conf.d/net
  • /etc/rc.conf
  • Konfiguracija tastature (/etc/conf.d/keymaps)
  • Sat (/etc/conf.d/clock). Ako je postavljena CLOCK promenljiva na UTC, stavite je na local. Takođe podesite TIMEZONE na vremensku zonu koju koristite (npr. Europe/Belgrade).

Ostalo je još da se podesi šifra za root korisnika, kako bi mogli sledeći put da se ulogujete u sistem.

# passwd

Instalacija sistemskih paketa


Koristeći svoj omiljeni alat (emerge ili paludis)  instalirajte sve potrebne sistemske pakete (System logger, Cron deamon, File system alate, alate mrežu (dhcpcd, ppp) i boot loader (grub ili lilo)). Detalji o njihovom podešavanju prevazilaze obim ovog uputstva. Uputstva za podešavanje svakog od ovih alata možete naći na ovom sajtu ili pročitati u gentoo handbook.
Podesite grub (lilo), ali nemojte koristiti grub-install (lilo) još. To se primenjuje tek kada ovaj sistem stigne na svoje odredište (laptop).

Sledi naša omiljenija faza.

Kompajliranje do besvesti


Kao prvo bi savetovao da rekompajlirate ceo sistem i svet. Nakon toga instalirajte sve pakete koje želite (kde, openoffice, ...). Ako u toku ove operacije budete gasili kompjuter (da ga npr. stavite malo u frižider), potrebno je ponoviti faze montiranje i chroot-ovanje kako biste mogli nastaviti sa kompajliranjem.


Pakovanje i selidba


Nakon par dana kompajliranja, konačno spremni za selidbu. Pošto se vaš laptop (ili jetrvin pentium I) već nakupio prašine od silnog čekanja da postane Gentoo box, savetujem da prvo obrišete prašinu (za one koji stavljaju i gnome i kde i kompajliraju openoffice biće bogme i paučine da se skida). Prvo moramo zapakovati naš sistem. Da bi to uradili, potrebno je napraviti tekstualni fajl koji sadrži sve direktorijume koje ne želimo da kopiramo. Sledi jedan primer:

.bash_history
/tmp/*
/proc/*
/sys/*
/etc/ssh/ssh_host_*
/usr/portage/distfiles/*
/usr/portage/packages/*
/putanja/gde/snimate/stage4.tar.bz2

Kada iza direktorijuma stavite znak * to znači da će direktorijum biti kreiran, ali da njegov sadržaj neće ući u arhivu. Ovde se uglavnom nalazi sve što se mora izdvojiti, ako mislite da vam još neki direktorijum nije potreban....dodajte. Nazovite fajl stage4.excl.

Potom koristeći tar zapakujte sve. Osigurajte se da imate dovoljno mesta na particiji za ovu operaciju. Ako nemate, možete mountovati neki hard (particiju, nfs...) na kome ima mesta, ali pri tom obavezno ubacite i njegovu putanju u stage4.excl fajl.

# tar cjfp /putanja/gde/snimate/stage4.tar.bz2 / -X stage4.excl

Sledeće što treba uraditi je podići gentoo live cd na laptop-u. Nakon što ste podigli sistem, isparticionišite i formatirajte. Ovde ćemo predpostaviti da ste montirali particiju na koju želite da stavite gentoo u /mnt/gentoo. Sledi otpakivanje arhive:

# cd /mnt/gentoo
# tar -xvjpf stage4.tar.bz2
Ponovite procedure Montiranje i CHROOT-ovanje (samo sada koristite /mnt/gentoo, a ne /mnt/laptop).
Pogledajte još jednom da li ste dobro podesili konfiguracione fajlove (pogotovo /etc/fstab i /boot/grub/grub.conf).
Poslednja procedura....instalirajte boot loader (grub-install ili lilo).
Reboot.

Za kraj

Ako u budućnosti želite da dodate ili osvežite neke pakete, možete podesiti da vam laptop koristi distcc i da desktop mašina radi svo kompajliranje. Ako vam treba kompletan update sistem i sveta, preporučujem da zapakujete sistem na laptopu, vratite ga na desktop i ponovite ovu proceduru.
Document Actions