Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / Kako instalirati i podesiti git

Kako instalirati i podesiti git

by Goran Mekić last modified Dec 03, 2009 09:50 AM
Git preko gitosis-a

Potrebni paketi

 

Konfiguracija

Prvo je potrebno srediti ssh ključ. Ako već imate svoj ssh ključ koristite njega u protivnom, sledeća komanda će izgenerisati ključ:

# ssh-keygen -t dsa

Novi ključ će se nalaziti u ~/.ssh/id_dsa.pub. Nakon ovoga inicijalizujte gitosis repozitorijum kao git korisnik:

# cp ~/.ssh/id_dsa.pub ~git
# su - git
# gitosis-init <id_dsa.pub
# logout

Pored ovoga, potrebno je promeniti lozinku za git nalog:

# passwd git

Ovime ste završili podešavanje osnovnih stvari.

 

Dodavanje repozitorijuma

Jedan repozitorijum ste već napravili, a to je gitosis-admin. Pokrenite sledeću komandu da biste ga skinuli:

# git clone git@localhost:gitosis-admin.git

Nakon ovoga ćete dobiti direktorijum gitosis-admin. Uđite u njega i izmenite fajl gitosis.conf tako što ćete dodati:

[group myteam]
members = <korisnik ključa>
writable = free_monkey

Ovime ste dodali repozitorijum "free_monkey". Da biste znali ko je <korisnik ključa>, pogledajte u direktorijum keydir. Trebali biste da imate samo jedan fajl sa ekstenzijom .pub. Jedan primer ovoga je meka@host.pub. Pri tome je <korisnik ključa> "meka@host". Izmene je potrebno poslati i na server:

# git commit -a -m "Dozvoli korisniku meka pravo pisanja u repozitorijum free_monkey"
# git push

Ostalo je još samo napraviti stvaran repozitorijum. Izađite iz direktorijuma gitosis-admin da biste napravili repozitorijum free_monkey:

# cd ..
# mkdir free_monkey
# cd free_monkey
# git init
# git remote add origin git@localhost:free_monkey.git
# echo "samo testiram" >test.txt
# git commit -a -m "Samo testiram"
# git push origin master:refs/heads/master

Ovim ste dodali još jedan repozitorijum u git.

 

Dodavanje novog korisnika

Obično, novi korisnici će Vam poslati svoj javni ključ (opisano gore) sa  ekstenzijom .pub. Pod pretpostavkom da se još nalazite u direktorijumu free_monkey i da su ključevi mika.pub zika.pub, treba da uradite sledeće da biste dozvolili pomenutim korisnicima pravo pristupa free_monkey repozitorijumu:

# cd ../gitosis-admin
# cp /putanja/do/mika.pub keydir
# cp /putanja/do/zika.pub keydir
# git add keydir/mika.pub keydir/zika.pub

Takođe, potrebno je izmeniti fajl gitosis.conf (linije koje počinju sa "-" treba izbaciti, a one koje počinju sa "+" ubaciti):

[group myteam]
- members = <korisnik ključa>
+ members = <korisnik ključa> mika zika
writable = free_monkey

Kao i ranije, morate sami otkriti ko je <korisnik ključa>, a onda izmene treba poslati na server:

# git commit -a -m "Data prava pristupa korisnicima mika i zika na repozitorijumu free_monkey"
# git push

 

Objavljivanje repozitorijuma

Da biste omogućili svetu da skida Vaše repozitorijume, u /etc/conf.d/git-daemon izmeniti sledeće linije:

GITDAEMON_OPTS="--syslog --base-path=/var/spool/gitosis/repositories"
GIT_USER="git"
GIT_GROUP="git"

Pokrenite git i ubacite ga u default runlevel:

# /etc/init.d/git-daemon start
# rc-update add git-daemon default

Da biste stvarno objavili repozitorijum, git ima zgodan način administracije kroz gitosis-admin repozitorijum. Ono što treba da uradite je da izmenite gitosis.conf dodajući sledeće linije u odgovarajuće sekcije:

[gitosis]
daemon = no

[repo free_monkey]
daemon = yes

Ovime ste rekli da se podrazumeva da repozitorijum nije objavljen ukoliko ne kažete drugačije (kao za repozitorijum free_monkey). Pošaljite izmene na server sledećim komandama:

# git commit -a -m "Objavljen repozitorijum free_monkey"
# git push

Nakon toga biste trebali biti u mogućnosti da skinete repozitorijum koristeći git protokol:

# git clone git://localhost/free_monkey

Napomena: Kao ime servera je korišćen "localhost", što predstavlja mašinu za kojom sedite. Zamenite to imenom servera ako radite na preko mreže.

Document Actions