Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / Kako podesiti MPD

Kako podesiti MPD

by Goran Mekić last modified May 06, 2010 01:27 PM
Nije neka nauka, ali ima par caka

Nakon instalacije je sam MPD i više nego funkcionalan ako imate dovoljno dobar klijent, ali ćemo se ovde pozabaviti podešavanjem nekih opcija. Za početak, ako želite više MPD procesa (na primer, za različite žanrove) koji rade paralelno, moraćete da izmenite dve stvari. Prva je da napravite više init skripti linkovanjem:

# cd /etc/init.d
# ln -s mpd mpd.metal
# rc-update add mpd.metal

Druga je da napravite više konfiguracionih fajlova koji će se razlikovati u nekoliko linija. Prvo, evo kompletnog fajla /etc/mpd/metal.conf:

music_directory     "/var/lib/mpd/music/metal"
playlist_directory   "/var/lib/mpd/playlists/metal"
db_file         "/var/lib/mpd/metal-database"
log_file        "/var/log/mpd/metal.log"
pid_file        "/var/run/mpd/metal.pid"
state_file       "/var/lib/mpd/metal.state"
user          "mpd"
bind_to_address     "localhost"
bind_to_address     "/var/lib/mpd/metal"
port              "6600"
input {
    plugin "curl"
}
audio_output {
    type      "alsa"
    name      "My ALSA Device"
}
#audio_output {
#    type      "shout"
#    encoding    "ogg"          # optional
#    name      "LUGoNS & Auris (metal)"
#    host      "localhost"
#    port      "8000"
#    mount      "/metal.ogg"
#    password    "hackme"
#    bitrate     "64"
#    format     "44100:16:2"
#    genre      "metal"         # optional
filesystem_charset "UTF-8"

 Drugi output (shout) je dat čisto kao primer nečega što nije default. Ono što ćete morati napraviti je dva dodatna direktorijuma:

# mkdir -p /var/lib/mpd/music/metal
# mkdir -p /var/lib/mpd/playlists/metal

Pretpostavimo sada da želite da dodate rock MPD proces. Isto kao i prethodno, potrebno je napraviti link ka init skripti:

# cd /etc/init.d
# ln -s mpd mpd.rock
# rc-update mpd.rock

Nakon toga, treba da izmenite metal.conf. Kako je većina konfiguracije ista, možete pokrenuti sledeću komandu koja će napraviti novi fajl, rock.conf, i zameniti sve pojave reči "metal" rečju "rock":

# cd /etc/mpd
# sed "s:metal:rock:g" metal.conf >rock.conf

Naravno, ponovo treba da napravite direktorijume za muziku i playlist-e:

# mkdir -p /var/lib/mpd/music/rock
# mkdir -p /var/lib/mpd/playlists/rock

Document Actions