Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / keywords, use, mask, unmask

keywords, use, mask, unmask

by gbranko last modified Aug 17, 2010 12:23 PM
Rad sa maskiranim paketima, setovanje pojedinačniuh use flag-ova ...

U ovom uputstvu pokušaću da pojasnim za šta se koriste

  • /etc/portage/package.use
  • /etc/portage/package.keywords
  • /etc/portage/package.mask
  • /etc/portage/package.unmask

 Pošto po instalaciji lokacija /etc/portage ne postoji (bar kod mene nije bio slučaj) kreiraćemo je

# mkdir /etc/portage

 Da bi ste ovo brže obavljali moguće je iz komandne linije koristiti komandu echo 

!!! OBRATITI PAZNJU

   # echo "Tekst" > file (kreira file i upisuje u njega "Tekst", a ako fajl već postoji prepisuje preko njega, što znači da se prethodni sadržaj gubi)

   # echo "Novi Tekst" >> file (upisuje u postojeći fajl, ili ako ga nema kreira ga)
!!!

 

  • package.use u ovom fajlu definišu se linije koje sadrže sledeću sintaksu

kategorija/paket flag -flag

Primer: želimo da uključimo podršku za java u xulrunner paketu, a nismo ga globalno setovali ili smo ga isključili u /etc/make.conf USE="... -java ..."
# echo "net-libs/xulrunner java" >> /etc/portage/package.use

 !!! uključivanje maskiranih paketa nije preporučljivo ukoliko ne znate šta radite !!!

  •  package.keywords  u ovom fajlu nalaze se paketi koje želite da instalirate, a koji su maskirani iz nekog razloga (obično nisu stabilni ili neke njihove zavisnosti nisu stabilne ili nedovoljno testirani ...) ove maske se odnose na arhitekturu kod neke će biti odmaskiran kod neke ne.  sintaksa je sledeća

kategorija/paket ~arch  (arch | x86, amd64, ....)

Primer: želite da instalirate poslednji dwm, ali on je maskiran by keyword ~amd64

# echo  "x11-wm/dwm ~amd64" >> /etc/portage/package.keywords
  •  package.mask služi da Vi maskirate neku verziju koju ne želite da koristite npr. imate mogućnost da koristite više verzija kernel-a i trenutno ne želite da upgradeujete na novi 

sintaksa je sledeća

>kategorija/paket-verzija

 Primer: maskiranje svih verzija >2.6.16-r13

 # echo ">sys-kernel/gentoo-sources-2.6.16-r13" >> /etc/portage/package.mask
  • package.unmask služi da otključate pakete koji su maskirani, ali ne by keyword nego totalno blokirani kao naprimer 9999 (razvojne verzije ili trenutni (svn, ....)), ali Vi iz nekog razloga želite to da koristite sintaksa je sledeća

=kategorija/paket-9999

Primer:

# echo "=x11-wm/dwm-9999" >> /etc/portage/package.unmask

Document Actions