Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / Layman

Layman

by gbranko last modified Jul 06, 2010 08:21 AM
Rad sa gentoo overlay-ima

Ovde ću pokušati da objasnim neke osnovne stvari vezane za gentoo overlay-e i radi sa njima pomoću alata layman.

Uvek obavezno proveriti da li je nešto promenjeno u osnovnoj instalaciji i konfiguraciji na glavnom Overlays User Guide !!!

Šta su to overlay-i?

Overlay-i su setovi "paketa" za portage, koji trenutno nisu u glavnom stablu. Oni sadrže dodatne ebuild fajlove(skriptovi koji služe za konfiguraciju, prevodjenje i instalaciju paketa. "Recept za pravljenje paketa.").

Da bi se lakše upravljalo njima, osvežavala lista i dodavali novi overlay-i, koristi se layman (koji se nalazi u standardnom setu paketa).

Instalacija layman-a (trenutno postoji više verzija u portage-u, stabilna ł nestabilne (1.2.3 ł ... 1.3.3 ), za različite verzije postoje i sitne razlike u podesavanjima, i prednosti kod novijih verzija (podrška za više sistema za kontrolu verzija, ł bazaar cvs darcs git mercurial subversion ł )

Ukoliko koristite sabilnu (x86 ili amd64), a želite preći na nestabilne verzije dodajte ~arch (arch ł x86, amd64)

# echo "app-portage/layman ~amd64" >> /etc/portage/package.keywords
# emerge -av layman

za verziju 1.2.x potrebno je dodati sledece u /etc/make.conf

# echo "source /usr/local/portage/layman/make.conf" >> /etc/make.conf

za 1.3.x

# echo "source /var/lib/layman/make.conf" >> /etc/make.conf 

Podešavanje putanje do lokalno instaliranog overlay-a (ovaj postupak sa praznom vrednosću je ukoliko niste dodali niti jedan overlay) za 1.2.x

# echo PORTDIR_OVERLAY=\"\" > /usr/local/portage/layman/make.conf"

za 1.3.x

# echo PORTDIR_OVERLAY=\"\" > /var/lib/layman/make.conf"

 Sa dodatim devnull

PORTDIR_OVERLAY="/var/lib/layman/devnull$PORTDIR_OVERLAY"

 Listanje dostupnih overlay-a

# layman -L 

Listanje lokalnih overlay-a

# layman -l

Dodavanje overlay-a (primer dodavanja devnull overlay-a)

# layman -a devnull

Posle dodavanja overlay-a potrebno je osvežiti njegov sadržaj, kako bi znali sta se u njemu nalazi (ova komanda osvežava sadržaj svih lokalno dodatih overlay-a)

# layman -S
Ukoliko za pretragu koristite eix, potrebno je osvežiti njegov keš kako bi se kasnije mogla vršiti pretraga
# eix-update

Uklanjanje (ukoliko želite da uklonite sve lokalno dodate overlay-e layman -d ALL)

# layman -d devnull 

Pošto je većina verzija programa u overlay-ima maskirana, da bi instalirali nesto iz overlay-a potrebno je prvo to dozvoliti

Primer kako odmaskirati x11-wm/dwm (9999)

# echo "=x11-wm/dwm-9999" >> /etc/portage/package.unmask

Instalacija nove verzije

# emerge -av x11-wm/dwm

Document Actions